12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
"ލޯބިން" އުޅުނު އަނބިމީހާ ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ ބުނުމުން ގަބޫލުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި ފިރިހެން މީހާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވި އެވެ. ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ވެސް ހުރީ ނުކެރިފަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 4
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

އިނގިރޭސި ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭކަން ބަކިމްހަމް ޕެލަސް އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 53
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...

08 މެއި

May 08, 2017 15
އެއިންސްޓެއިނާއި ހޯކިން އަށް ވުރެ ވިސްނުން ތޫނު ކުއްޖާ

އިންގްލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ނަސްލުގެ ރާއިގޯރީ ޕަވާރް އަކީ ވިސްނުންތޫނުކަމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު މީހުން ކަމަށްވާ އެއިންސްޓެއިން އާއި ސްޓީވަން ހޯކިންގް އަށް ވުރެ ވެސް އައި ކިއު ލެވެލް މަތި ކުއްޖެކެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 8
ގެދޮރާއި ވަޒީފާ ދިން މީހުންނަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިންގްލެންޑުގައި ފަގީރު ހާލުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު މީހަކަށް އެހީވެ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިން މަންމައަކާއި އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އެ މީހާ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 13
ދެ ހަފުތާ ފަހުން ނަޝީދު އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

ސްރީލަންކާގައި ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ހުންނެވުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
މެގަން މާކަލް ޝާހީ އާއިލާއާ އެކަށީގެންވޭ: އެލިޒަބަތު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މެގަން މާކަލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ސިއްރުން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު އެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި، މާ ސީރިއަސް އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ފިހިގެން އައިބުވެފައިވާ މީހަކު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް

ޓެރީ ކާވްސްބާޓް އަކީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގައި، ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ޓެރީގެ ހަށިގަނޑުގެ 85 ޕަސެންޓް ފިހުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފިހުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްތަށިގަނޑާއި ނޭފަތާއި ތުންފަތާއި އިނގިލިތައް އަދި އެއް ފައި ހިމެނެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
އީޔޫ އިން ޔޫކޭ ވަކިވުމަށް ސައެންސްވެރިން ވެސް ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 11) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކި ނުވުމަށް އެދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 13 ސައެންސްވެރިއަކު ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.