07 މެއި

May 07, 2020
ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަރަންޓް ދެނީ

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިިއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
ހެރީގެ ދެކަނބަލުންގެ ބައޮގްރަފީއެއް ނެރެނީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މެގަން މާކަލްގެ ބައޮގްރަފީއެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
ޖޭކޭ ރޯލިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ވާހަކަތައް ލިޔެގެން ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބުނު އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާ، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 3
ހިނގައިގެން އެއްކުރި ފައިސާ އިން ރެކޯޑް ފޮތަށް

ފައިސާ އެއްކުރަން އެކަނިމާއެކަނި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޗެރިޓީ ވޯކާ އެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޓޮމް މޯ އަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 1
ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ނޫސްތަކެއް ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލެވުމަށް ޝާހީ އާއިލާއާ މުޅިން ވަކިން މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫސްތަކަކާ އޮތް ގުޅުން ކަނޑުއްވާލައްވައި އެ ނޫސްތައް ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
އީޒީ ޖެޓްގައި މެދު ސީޓް ދެން ބަހައްޓާނީ ހުސްކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައި، ފްލީޓް އެއްކޮށްހެން ގްރައުންޑް ކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާ އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންްސިން...

April 20, 2020
99 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު މިދުވަސްކޮޅު މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ އެކަކީ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ހިދުމަތްކުރި 99 އަހަރު މީހެކެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
މޭގަންގެ ކެރިއަރު ބިނާކުރަން އެންޖެލީނާގެ އެހީ

ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކެރިއަރު އަލުން ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އެހީ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
އަަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހުގެ 24 ގައި

އެޕަލް ކުންފުނިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހުގެ 24 ގައި ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

April 17, 2020 2
ހެރީގެ ދެކަބަނލުންގެ ފަރާތުން 112،000 ޑޮލަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަންގެ ފަރާތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެރިޓީއަކަށް 112،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
"ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ 10 ވަނަ އަހަރަށް ރިޔުނިއަނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" އުފެއްދިތާ 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭންޑްގެ މެމްބަރުން ރިޔުނިއަންއަކަށް ދާން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 5
އިނގިރޭސި އެމްޕީންގެ އެލަވަންސާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަނީ ހުރަސްއެޅެމުންނެވެ. އަދި ވަޒީފާގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ޖެހިފައި ވަނީ ގޭގައި ތިބެގެން އެ މީހުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާށެވެ. މި ބަދަލުތަކާ އެކު ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން އަންނަނީ ލުއިތަކެއް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 1
"ބީޓްލްސް" ގެ ޅެމަކަށް 910،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ބީޓްލްސް" ގެ މެމްބަރު ޕޯލް މެކާޓްނީ އަތުން ލިޔުނު ޅެމެއް ނީލަމެއްގައި 910،000 ޑޮލަރަށް ހުކުރު ދުވަހު ވިއްކާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 1
އަޑެލް ކުރީގެ ފިރިމީހާއާ އެކު އުޅުނު ގެ ވިއްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ކައިވެނި ރޫޅައިލި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރީމީހާ ސައިމަން ކޮނެކީ އެކީގައި ދިރިއުޅުނު ގެ ނުއަގުގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

April 11, 2020 2
ދަނޑުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ޔޫކޭގައި އިތުރުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މި ދަނޑުވަޅުގައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެމުންދާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ހެރީ އާއި މޭގަންގެ އާ ޗެރިޓީ އަކީ "އާޗިވެލް"

ޝާހީ ޒިންމާތަކުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީކޮށް ސިއްކަ ޖެހުނު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް "އާޗިވެލް" ގެ ނަމުގައި އާ ޗެރިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

April 09, 2020 14
ޔޫކޭގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 4
ރީތީގެ ރާނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނާ އެކު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެހެން މީހުންނަށް އެހީވާންވީ ވަގުތެކެވެ. މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ، އެއް ބަޔަކު މާލީ ގޮތުން އެހީވަނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެ މީހުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި ދިމާއަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެނީ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 2
އެލާޖީތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވި ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެލާޖީތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވި އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިޔާ ޑރ. ވިލިއަމް ފްރޭންކްލަންޑް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 1
ނާއިލް ހޯރަންގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ނާއިލް ހޯރަން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އަލްބަމް "ހާޓްބްރޭކް ވެދާ" ޕްރޮމޯޓްކުރަން މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ރޭވި ޓުއާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
ކުޑަކުދިންނަށް "ހެރީ ޕޮޓާ" ހަދިޔާއެއް

"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ވާހަކަތައް ލިޔެގެން މަހުޖަނަކަށްވި އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާ ޖޭކޭ ރޯލިން، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުޑަކުދިން ގޭގައި ތިބެންޖެހޭތީ ފޫހިފިލުވައިދޭން އޮންލައިން ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހި "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ތަރިއަކު މަރުވެއްޖެ

"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އެންޑްރޫ ޖެކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް ބުދަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 02, 2020
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެނާގެ މަގާމު އިނގިރޭސިއަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ މަގާމު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.