22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
އިނގިރޭސވިިލާތަށް 20 ޕައުންޑްގެ އާ ނޫޓެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުޅިން އަލަށް 20 ޕައުންޑްގެ އާ ނޫޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
އަޑެލްގެ އާ އަލްބަމް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ އަޑެލް އާ އަލްބަމެއް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
25 ވަނަ ފިލްމާ ދިމާކޮށް ބޮންޑުގެ ސްޓޭމްޕްތަކެއް

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ ދިމާކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕޯސްޓް ހިދުމަތް ދޭ ރޯޔަލް މެއިލުން ސްވެނިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ބޮންޑް ތީމްގެ ސްޓޭމްޕްތަކެއް ނެރެން ނިންމައި، އެ ކަލެކްޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ދެ މީދަލުގެ "މާރާމާރީ" އަށް އެވޯޑެއް

މީދަލާއި ބުޅާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ މަޖާ ކޯޅުންތަކާއި ވާދަވެރިކަން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ހިޔާލީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކާޓޫން ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު މި ފޮޓޯ އަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިލާށެވެ. މިއީ ކުރެހުމެއް ނޫނެވެ. އަސްލު ފޮޓޯއެކެވެ. ވައިލްޑްލައިފްގެ 25 ފޮޓޯއަކާ ވާދަކޮށް މި ފޮޓޯ އަށް އަހަރުގެ ފޮޓޯގެ މަގާމު ވެސް ލިބުނީ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ނާއިލް ހޯރަންގެ ދެވަނަ އަލްބަމެއް އަންނަ މަހު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރި އަޔަލެންޑަށް އުފަން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނައިލް ހޯރަން އަންނަ މަހު އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ބަކިމްހަމް ޕެލަސްގެ މަރާމާތަށް މީހަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވާ ބަކިމްހަމް ޕެލަސް މަރާމާތުކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2020 1
މެޑޯނާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ހެރީ އަށް ކުއްޔަށް ދޭން ތައްޔާރު

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވާ ކެނެޑާ އަކީ ވަރަށް ފޫހި "ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ނިއު...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
މި ހެދުމުގެ ފުރިހަމަކަން އެނގޭނީ ފޯނުން ބެލީމާ

އާދީއްތަަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައު ބޭއްވި 73 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްގައި، ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގައުންއަކާ އެކު ސެލެބްރިޓީއަކު ރެޑް ކާޕެޓްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ބިލްބޯޑެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ޑޭޓިން އެޕްތައް މެދުވެރިކޮށް، ގަޔާވާ ކަހަލަ ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުމުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ބޮޑު ބިލްބޯޑެއް މެންޗެސްޓާގައި ބަހައްޓައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
އޭއައިގެ އެހީގައި އީޖާދުކުރި ބޭހެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ބޭހެއް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން އީޖާދުކޮށް އެ ޓެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ދުންފަތް ހުއްޓާލުމުން ފުއްޕާމޭ އަމިއްލަ އަށް ރަނގަޅުވޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން، ފުއްޕާމެ އަށް ލިބިފައި ހުންނަ ގެއްލުންތައް އަމިއްލަ އަށް ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

January 31, 2020 2
އުދުހެވޭ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ ބަކަމޫނެއް ލުއިކުރަނީ

ރަނގަޅަށް ނުއުދުހެވިގެން ވެއްޓުނު ބަކަމޫނެއް "ޓޫ ފެޓް ޓު ފްލައި" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ހާއްސަ ޑައިޓެއްގެ ދަށުން ލުއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 1
މަސް ކާ ހިތްވާ މީހުންނަށް "މީޓް" ޕެޗެއް

މަސް ނުކައި، ހަމައެކަނި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަހުގެ ބާވަތްތައް ކާހިތްވާ މީހުންނަށް ބޭކަންގެ ވަހުން ބަނޑުފުރައިލަދޭ ޕެޗެއް އީޖާދުކޮށް، ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 7
އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރުގެ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑާއި ލޯބިވެރިޔާ މެގަން ޑޭވިޒްގެ ކައިވެނި އަންނަ މެއި މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

January 26, 2020 1
އެންޓާޓިކްގެ ގަނޑުފެން ޝީޓްތަކުގެ ދަށުގައި ފަތައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފިނި ތަން ކަމަށްވާ އެންޓާޓިކްގެ ގަނޑުފެން ޝީޓްތަކުގެ ދަށުގައި ފަތައިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު ތާރީހުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ލިސްޓަށް ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ނުވަތަ އައިކިއު އެންމެ މަތި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 9
އެފްރިކާގެ މުއްސަނދި އަންހެނާ "ގައުމު ލޫޓުވާލި"

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ އެފްރިކާ ބައްރުގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެންގޯލާގެ އީޒަބެލް ޑޮސް ސަންޓޯސް ވަނީ "ގައުމު ލޫޓްވާފައި" ކަމަށް އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުވެފައިވާ ލިޔުންތަކަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 3
"މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް" ލޯންޗުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކައްކާ ޝޯ "މާސްޓަޝެފް" ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާޝަން "މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް" ގެނެސްދޭން ޕީއެސްމުން ނިންމައި. އެ ޝޯ ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ގަޑިޖެހިގެން ކުދިން ބަލައި ދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ގަޑިޖެހިން ސްކޫލަށް ކުދިން ބަލައިދާ ބެލެނިވެރިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 4
ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ބާގަ ކިންގުން ވަޒީފާއެއް!

އަމިއްލަ މަސައްކަތްޕުޅުން ދިރިއުޅުއްވުން ބިނާކުރައްވަން ނިންމަވައި ޝާހީ ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ޕްރިންސް ހެރީ އަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން، ބާގަ ކިންގުން ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ޕޮޕްކޯންކޮޅަކާ ހެދި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

ފިލްމަކަށް ގޮސް ކެއި ޕޮޕްކޯންގެ އެތިކޮޅެއް ދަތުގައި ތާށިވެގެން އުފެދުނު ސީރިއަސް އިންފެކްޝަންތަކަކާ ގުޅިގެން މީހަކަށް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހި، އުމުރު ދުވަހަށް ޕޮޕްކޯނަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި އެވެ.

January 15, 2020 3
ވަޅީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން ޑިޒައިނަށް ބަދަލެއް

ވަޅި ބޭނުންކޮށްގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ވަޅީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ކަޓްލަރީ ކުންފުންޏަކުން ވަޅީގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި...

January 15, 2020 3
ހެރީގެ ނިންމެވުމަށް ރާނީ ރުހުން ދެއްވައިފި

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ އާއިލާއާ ފެއަށް ވަޑައިތުމަށް ނިންމެވި ނިންމުވުމަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ރުހުން ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 9
ޝާހީ އާއިލާ ބޮޑު ބައްދަަލުވުމަކަށް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޝާހީ ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިވެވަޑައުގަންނަވާކަން އިއުލާންކުރެވުމާ އެކު އާއިލާ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަސްކަން ކުޑަކުރުމަށް މިއަދު ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 4
ޝާހީ އާއިލާއާ ހެރީގެ ދެކަނބަލުން "ވަކިކޮށްފި"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ މެޑަމް ޓްސޯޑްގައި ބަހައްޓާފައ ހުރި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ވެކްސް ސްޓެޗޫތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުންގެ ސްޓެޗޫ އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާ ވަކިކޮށްލައިފި އެވެ.