27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ލަންޑަނުގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގެ ރައްޔިތުން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ގިނަވާތީ، ލަންޑަނުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކޮށް، ޕްރޮމޯޓްކުރުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މޭގަންގެ އެކްސެންޓް "އިނގިރޭސި ވެއްޖެ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ އެންގޭޖްވި ހިސާބުން ވެސް މޭގަންގެ މާކަލްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މޭގަން ވަނީ އެކްޓްކުރުން ވެސް އެންގޭޖްމަންޓާ އެކު ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޕްރިންސް ފިލިޕަށް ދައުވާއެއް ނެތް

މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކާރު ދުއްވަވަމުން، އޯވަޓޭކް ކުރައްވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކާރަކާ އެކްސިޑެންޓްވެ، ބަޔަކަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި، އިނގިރޭސި ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 6
ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ ބަލަން އިން ގާޒީއަކަށް ނިދިއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޯޓެއްގައި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ގާޒީ އަށް ނިދި ޖެހުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެ އެންމެ ފަހުން ގާޒީ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބަފްޓާގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ރޯމާ"

މި އަހަރުގެ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގައި މެކްސިކޯގެ "ރޯމާ" އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް އުފުލައިލި ފިލްމުގެ ޝަރަފު "ދަ ފެވަރިޓް" ހޯދައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 2
ޕްރިންސް ފިލިޕް ލައިސަންސް ދޫކޮށްލައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް މިދިޔަ މަހު އަމިއްލަފުޅަށް ކާރު ދުއްވަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވެ، އެ ހާދިސާގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ، ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޑްރައިވިން ލައިންސް އަމިއްލަފުޅަށް ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 2
ހިމޭން މާހައުލެއް ނެތް ނަމަ ހައްލަކީ މީގެ ފޮއްޓެއް

ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ނަމަ އެންމެ ބޮޑު އުދާހަކަށް ވަނީ އެކަނި އިނދެގެން ސިކުނޑި އަށް ހަމަހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދަން ދަތިވުމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަމަކާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލައި، ފިކުރު ހިންގާލަން ބޭނުން ނަމަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ޕޯސްޓްކާޑްތައް ލިބުނީ 30 އަހަރު ފަހުން

ޕީޓާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަރްނާ ޗާޑްވިޑްއަކީ ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސްފި ނަމަ އެ މީހުން ދިޔަ ތަނަކުން އުފަން ގައުމަށް ޕޯސްޓްކާޑް ފޮނުވަން ލޯބިކުރި ބައެކެވެ.

February 08, 2019 1
ޖޫރިމަނާކުރުމުން އަދަބު ލިބުނީ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަށް

ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ވެސް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އިންޑޮނީޝިއާގައި އުޅުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެނަކު ފުރަން ގޮސް، އެއާޕޯޓްގައި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ކަންކަށިމަތީގައި...

February 08, 2019 1
"ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސަޅި" ވަޒީފާ ވަރަށް ތަފާތު

ތަފާތު ވަޒީފާއަކަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ޖެޓާއި ޔޮޓާއި ކާރާއި ގަހަނާ ފަދަ އަގު ބޮޑު އެއްޗެހި ވިއްކާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަގްޒަރީ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 7
ކޮލުގައި "ވަން ޑިރެކްޝަން"ގެ ހެރީ ސްޓައިލްގެ ޓެޓޫ

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ހެދި މޮޔަވެފައި ތިބޭ އެ މީހުންގެ ފޭނުން ގަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތި ކަންކަން ކުރެ އެވެ. މިވެސް އޭގެ ހާދިސާއެކެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 7
ދަތެއް ނަގަން އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ނުލިބި ދޮޅު އަހަރު!

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މީހަކު ދަތެއް ނަގަން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން 18 މަސް ވަންދެން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކިއޫގައި ހުންނަން ޖެހި އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ އަށް ދަތް ނަގައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ނަޖިސް އެކުލެވޭ ފޭކް ސިނގިރެޓް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގިނަ އަދަދަށް ފޭކް ސިނގިރެޓް ދައުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ލޯބިވެރިންގެ ހަދިޔާއަކަށް "ކުނިގަނޑެއް"

ވެލެންޓެއިންސް ޑޭ ނުވަތަ ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭކާރު "ކުނިގަނޑެއް" އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ފަޔަފައިޓަރަކަށް ވާން އެދުނު ކުއްޖާ އަށް ސަމާލުކަން

އަލިފާން ނިއްވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެއްގެ ސްޓޭޑިއަމް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކުން އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުޅިން ތަފާތު ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ޔޫކޭ އަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމާ ބެހޭ މިިނިސްޓަރެއް

ސިިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ނުލިބޭ ކުދިންގެ އަދަދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ހަންގާ މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ބަނޑުހައިހޫނުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމު ތައާރަފުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ބަފްޓާ: "ދަ ފެވަރިޓް" އަށް 12 ނޮމިނޭޝަން

ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކަކުން 12 ނޮމިނޭޝަން، ޑާކް ކޮމެޑީ "ދަ ފެވަރިޓް" ހޯދައި، ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި...

January 10, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ކާމިޔާބީ ޝާހީ ގަނޑުވަރުން

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯސްގައި ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ހޯދި ކާމިޔާބީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ނޭވާ ޓެސްޓުކޮށްގެން ކެންސަރު ދެނެގަނެވޭތޯ ބަލަނީ

ކެންސަރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަން ލާ ނޭވާ އިން ދެނެގަނެވިދާނެތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެންސާ ރިސާޗުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
މަހުގެ ބާވަތެއް ނުހިމެނޭ ސޮސެޖް ރޯލެއް

މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވެ ތަރުކާރީ އަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ޗެއިން ގްރެގްސް އިން "ވެޖަން-ފްރެންޑްލީ ސޮސެޖް ރޯލް" ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 2
އުމުރުން 77، މަސައްކަތަށް 100

މިއީ ގްރަހަމް ސުމިތެވެ. އުމުރުން 77 އެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ލަންޑަންގެ ލުޓޯން އެއާޕޯޓްގަ އެވެެ. އަދާކުރަނީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. މި މީހާގެ ވާހަކަ ހާއްސަވާ ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟