03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
މަހުގެ ބާވަތެއް ނުހިމެނޭ ސޮސެޖް ރޯލެއް

މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވެ ތަރުކާރީ އަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ޗެއިން ގްރެގްސް އިން "ވެޖަން-ފްރެންޑްލީ ސޮސެޖް ރޯލް" ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 2
އުމުރުން 77، މަސައްކަތަށް 100

މިއީ ގްރަހަމް ސުމިތެވެ. އުމުރުން 77 އެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ލަންޑަންގެ ލުޓޯން އެއާޕޯޓްގަ އެވެެ. އަދާކުރަނީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. މި މީހާގެ ވާހަކަ ހާއްސަވާ ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 4
ކުނި ހޮވާ ކުއްޖަކަށް ތިމާވެށީގެ އެމްބެސެޑަރުކަން

މަގުމަތިން ފެންނަހާ ކުންޏެއް ނަގައި ވެށީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ސްކޫލް ތެރޭގައި "ޓްރޭޝް ގާލް" ގެ ނަން ދީ ބުލީކުރަމުން ދަނިކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތ ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އެމްބެސެޑަރުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
މި ފަޓުލޫނު 100 އަހަރު ގެންގުޅެވޭނެ

ފަޓުލޫނެއް 645 ޑޮލަރު ދީފައި ގަންނާނެ މީހުން ގިނައެއް ނުވާނެ އެވެ. މި އަގު ބޮޑު އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުނި ވޮލެބެކް އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ހަލާކު ވާނެ ފަޓްނޫލެއް ނޫނެވެ. ތަފާތަކީ އެއީ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ދަތް ހުދުކޮށްދޭތީ 1،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދަތް ހުދުކޮށް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ސްކޮޓްލެންޑްގެ އަންހެނަކު އެކަން ކުރަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގްލަސްގޯ ޝެރިފް ކޯޓުން އޭނާ 1،000 ޔޫރޯ (1،273.10 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
އަވަހަކަށް އިންޑިއާ އަށް ދާކަށް ޕްލޭނެއް ނެތް: އިރުފާން

އިންޑިއާ އަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ވެސް ދާން ޕްލޭންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި މިހާރު ހުރިހާ ވެސް ފޯކަސްއެއް އޮތީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ހުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ޒޭން މާލިކްގެ އަލްބަމް މި މަހުގެ 14 ގައި ނެރެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކްގެ ދެވަނަ ސޯލޯ އަލްބަމް "އިކާރަސް ފޯލް" މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ފޯނާ ދުރުވާން އިގުރާރެއް

ލަންޑަންގެ އަންހެން ކުދިންގެ ސްކޫލަކުން، އެތަނުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ފޯނާ ދުރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެކަމަށް އިގުރާރުވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ފޯނު ހަވާލު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކެއުމެއް

އަތުގައި 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ ފޯނާ ހެދި މިހާރު ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އިނަސް، އެ މީހަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެ، މުއަމާލާތް ވެސް ކެނޑި ގިނަ މީހުންނަކީ ހަތަރުދަމު ފޯނުގެ އަވާގައި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ދޭ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ބިއުޓީ ޓިޕްސް އާއި ސްޓައިލިން ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން އެހެން ގެއަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ކެންސިންޓަން ޕެލަސް ދޫކުރައްވައި އެހެން ގެއަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ޖޯނަސް ބުލޫ ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޓުއާތަކުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު، މި ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފަންނާނަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު އުޅެފި

ފޭކް ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ރަސްމީ ފާހެއް ނެތް "ޑޮކްޓަރުން" ގެ މައްސަލަތައް އެކި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެދޭތެރެއިން ފެންމަތިވެ އެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މި ދިމާވީ މީގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ ކަމެކެވެ. ފަޅާއެރީ ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު މަސައްކަތްކުރި ފަހުންނެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ވެބް ސީރީޒަކަށް ފަހު ސަނާޔާ އަށް ވިކްރަމްގެ ފިލްމެއް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އިސް ޕިޔާރު ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" ގެ ބަތަލާ ސަނާޔާ އިރާނީއަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް އާ މީހެއް މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ފިޔާތޮށި ޖަވާހިރެއް ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި

އާންމު ނޫން ޖަވާހިރުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ޕިންކް ޑަޔަމަންޑް" އެއް ނީލަމެއްގައި ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 3
ޗުއްޓީ ދަތުރުގައި ދަރިން ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެނަކު ކުރިއަށް އޮތް ކްރިސްމަސް ޗުއްޓީ އަށް ބަހާމާސް އަށް ދާން ނިންމާފައިވާތީ އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ، އޭނާގެ ދަރިން ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރު

ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު އަންނަ އަހަރު ޓުއާއަކަށް ނުކުނަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އިނގިރޭސި 50 ޕައުންޑުގެ ނޫޓަށް އާ މޫނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ 50 ޕައުންޑް ނޫޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
ހިއު ގްރާންޓް ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލަށް

ނޮޓިން ހިލް އާއި ލަވް އެކްޗްލީ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ގްރާންޓް، ގައި ރިޗީގެ ފިލްމު "ޓޮފް ގައިޒް" ގެ ރޯލަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.