17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ޕެޕްސީ އަށް މޮޔަވެފައި ހުރި މާމައެއް

ގިނައިން ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދުރުވާން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ލަފާދެ އެވެ. މިފަދަ ބުއިންތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ގައުމުތައް ވެސް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 1
އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ސްޓެލާ މެކާޓްނީ "ސްޓެލާ މެކާޓްނީ ކެއާ ފައުންޑޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޗެރިޓީއެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 11
ޕްރިންސް ހެރީ ބައްޕައަކަށް ވަނީ

މިދިޔަ މެއި މަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަމް މާކްލް އިންނެވީ އާލާސްކަންފުޅާ ކަން ޝާހީ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އަންހެންކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ ބުލީކުރަނިކޮށް ޝަރަފެއް

އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފިރިހެން ކުދިންނާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ، ބައެއް ކުދިންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ މެސްކޮޓަކަށް ވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 53
ޖާސޫސަށް ޒަހަރުދިން މީހާ އުގައިލްގެ އެހީގައި ދެނެގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޝިޔާގެ ޖާސޫސަކަށް، ޒަހަރުދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ އަސްލު، ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީގައި ދެނެގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ގޭގައި ދިރިއުޅޭނެ އެކަނިވެރި މަޔަކު ހޯދަނީ

ތިން ކުދިން ތިބި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެކަނިވެރި މަޔަކު އޭނާގެ ގޭގައި ހިލޭ ދިރިއުޅޭނެ އެކަނިވެރި މަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018
މޭގަންގެ "ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި" 40 ޑޮލަރަށް ގަނެވޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ އަނގޮޓީގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން ވެސް ބައިވަރެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ގައި ރަސްމީކޮށް އެންގޭޖްމަންޓް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، މީޑިއާތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މީހުންނަށް ދިމާވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗް ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 6
މަހުޖަނަކު 72 އަހަރުގައި އަންބެއް ހޯދަނީ

އުމުރުން 72 އަހަރުވެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަހުޖަނަކަށް އަންބަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 1
ބާބެރީ ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިވަނީ

ފެޝަން ބްރޭންޑްތައް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުން ވަނީ ޖަނަވާރުންގެ ކެހެރި އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާލްފް ލޯރެން، ގުޗީ، ކަލްވިން ކްލީން، އަރްމާނީ އަދި ވަސާޗޭ ހިމެނެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 4
އެފްބީ ޕާސްވޯޑް ނުދީގެން 14 މަހަށް ޖަލަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފޭސްބުކްގެ ޕާސްވޯޑް ނުދީގެން 14 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުރު ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ކުޑަކުދިންނަށް އެނަޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އެނަޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކުރުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން މައުޒަރަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޝާހީ އެކްޒިބިޝަނެއްގައި އާންމުކޮށް ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
ޑިޒައިންތައް ހުސްވީ؟ މިވެސް ގޮތެއް

ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ކޮންމެ ގޮތެއް ވެސް ވަރިހަމަ ވެދާނެ އެވެ. ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ބަޔަކު އަންތަރީސްވާ ކަހަލަ ޑިޒައިންތަކެއް ނެރެނީ އެ ފޮލޯކުރާ މީހުން ވެސް އުޅޭތީ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018
ޑިޓިއުން ބޭންޑް ލަންޑަނަށް

މި ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭންޑުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު، މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޑިޓިއުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ޝޯއެއް ދޭން އެ ގައުމަށް މާދަމާ ފުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 7
ޝާހީ ކައިވެންޏަކަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޚަރަދެއް

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ ޝާހީ ކައިވެނީގެ ހަރަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 4
ޕްރިންސެސް ޔުޖިނީގެ ކައިވެނި ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ ކައިވެންޏެއްގައި، ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ސެޓެއް ގަނެލެވިދާނެ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް މިހާރު ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަދެލެވިދާނެ އެވެ. މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިއީ އެ ސިލްސިލާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ކެންސަރު ޖެހުނު މައެއްގެ ބައޮގްރަފީ ދަރިފުޅަށް ހާއްސަ

ރަޗެލް ބްލޭންޑަކީ 15 އަހަރު ވަންދެން ބީބީސީގައި ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެކެވެ. އޭނާ އަށް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ވެސް ލިބުނީ ބީބީސީގެ ތެރެއިންނެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018
މެޔޮނައިޒް އައިސް ކްރީމް ކިހިނެއް ވާނެ؟

އައިސް ކްރީމްގެ ރަހަތަކަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވުމެކެވެ. މި ފަހަރު މެޔޮނައިޒް ފްލެވަޑް އައިސް ކްރީމެވެ. މިއީ ހަމަ ގައިމުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ރަހައަކަށް ވާނެ އެވެ. މެޔޮނައިޒަކީ އާންމުކޮށް ސޭންޑްވިޗާއި ސެލަޑް ކަހަލަ އެއްޗެހި ހަދަން ބޭނުން ކުރާ ލޮނު ރަހައިގެ އެއްޗެކެވެ.