09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 5
އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތެއް، މޮރީނިއޯގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް

ލަންޑަން (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު އެވަޓަންގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކިއިރު، ފަހަތުން އަރައި ވުލްވްސް އިން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކުރުމުން ޝަކުވާއެއްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
ސިޓީން ލިވަޕޫލާ މެދު ވިސްނީ ގޯސްކޮށް: އަންޗެލޮޓީ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި މި ފަހަރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އެ ޓީމުން ލިވަޕޫލާ މެދު ދުށް ގޮތް ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެވަޓަންއާ ހަވާލުވި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ގޯމޭސްގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު، އެނބުރި އަންނާނެ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) – އެވަޓަންގެ އަންދްރޭ ގޯމޭސްގެ ކަނާތު ފަޔަށް ލިބުނު ސީރިއަސް ހާނިއްކަ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާށާއި އޭނާ އެއްކޮށް ރިކަވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 3
ގަދަ ހަތަރެއްގައި އާސެނަލް އަށް އޮވެވޭނެ: އެމެރީ

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެވަޓަން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވިޔަސް އާސެނަލް އަށް އަދިވެސް ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮވެ ސީޒަން ނިންމާލުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެ ޖާގަ ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް، ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 3
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާކޮސް އަލޮންސޯ ވައްދާލި ގޯލުން ޗެލްސީން 3-2 އިން ވާދަވެރި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018
ބާސެލޯނާގެ ޔެރީ މިނާ އާއި ގޯމޭޒް އެވަޓަން އަށް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 10) - ބާސެލޯނާގެ ކޮލަމްބިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޔެރީ މިނާ އާއި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންޑްރޭ ގޯމޭޒް އިނގިރޭސި ކްލަބް އެވަޓަން އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 1
ލުކާކޫ - ރޫނީ އަށް ހާއްސަ މެޗުން ކުރިހޯދީ ޔުނައިޓެޑް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންގެ މައްޗަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 4-0 އިން ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 2
ރޫނީގެ 200 ވަނަ ގޯލާ އެކު ސިޓީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވޭން ރޫނީ ޖެހި 200 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އެވަޓަނުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 2
އިބްރަހިމޮވިޗް ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 5) – ސަސްޕެންޝަކަށް ފަހު އެނބުރި އައި ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް 94 ވަނަ މިނެޓުގައި ވައްދާލި ޕެނަލްޓީއާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއާ 1-1 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 7
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ދާނެ މަގަކާ މެދު މޮރީނިއޯ ވިސްނަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ގޮވައިގެން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 1
ޝްނެއިޑެލިން އެވަޓަން އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 11) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު މޯގަން ޝްނެއިޑެލިން 22 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އެވަޓަން އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 5
އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 14) – އެވަޓަން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވުމުން، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އާސެނަލަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 5
"ވާދަވެރި ރޭހެއް، ކޮންމެ ޕޮއިންޓެއް ވެސް މުހިއްމު"

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު މާ ވާދަވެރި ކަމަށާއި ކޮންމެ ޕޮއިންޓެއް ވެސް މުހިއްމު ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 4
ސިޓީ މަގާމް ދެމެހެއްޓިިއިރު، އެވަޓަން ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 4-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ފަހަތުން އަރައި މިޑްލްސްބަރާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެވަޓަން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.