22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
ކުރީގެ ޓީމުތަކަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާނަން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ ކޯޗުކޮށްދިން އަނެއް ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަގީގަތާ ހިލާފަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިސްރު ޓީމުން ސަލާހު ބާކީކޮށްފި

ގާހިރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކޮލިފައިންގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗަށް މިސްރުން ނެގި ސްކޮޑުން ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާކީކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 26
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރޭހުގައި ކުރިއަށް!

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 11) – އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި 29 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރިއަށް ދިގު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ލެސްޓާ ދެ ވަނަ އަށް އެކަމަކު ލީގުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ލެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް އެ ޓީމު ވާދަކުރާނެ ވާހަކަ...

November 10, 2019 8
އެންފީލްޑްގައި ރެކޯޑް ދަށް، ގާޑިއޯލާ ބިރެއް ނުގަނޭ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުން ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް މޮޅެއް ލިބިފައިނުވުމަކީ މިރޭގެ މެޗުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބިރު ގަންނަންވީ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019
އާސެނަލާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ރޮޖާސް ދޮގުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 9) - ލެސްޓާ ސިޓީގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި އާސެނަލް ވިޔަސް އަދި އެ ނޫން ވެސް ބޮޑު ކްލަބަކާ ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލެސްޓާގެ...

November 09, 2019 4
ޕޮސެޝަން ފުޓްބޯޅަ އަކީ ދައްކާ އިސްތިހާރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 8) - ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅޭ ބޯލް ޕޮސެޝަން ފުޓްބޯޅަ އަކީ މީހުން ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް އިސްތިހާރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޝަކާ އަތުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ކުރި...

November 06, 2019 13
ރާއްޖޭ އިސްތިހާރުކުރަން ބޭނުމީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި

ރާއްޖޭގެ އިސްތިހާރު ޖަހަން އެންމެ ބޭނުންވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ބޮޑު ކްލަބެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިސްތިހާރު އިޝްތިހާރުކޮށްފި ނަމަ ބަޖެޓު އެއްކޮށް...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ގޯމޭސްގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު، އެނބުރި އަންނާނެ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) – އެވަޓަންގެ އަންދްރޭ ގޯމޭސްގެ ކަނާތު ފަޔަށް ލިބުނު ސީރިއަސް ހާނިއްކަ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާށާއި އޭނާ އެއްކޮށް ރިކަވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ޝެޑިއުލާ ދެކޮޅަށް ގާޑިއޯލާ އާއި ކްލޮޕް އެއްގަލަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޗުތައް ގާތްގާތުގައި ކުޅެން ޖެހޭތީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ވާހަކަތަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވުމުން ޓީމުގެ މުސާރަ ހަދިޔާކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 9-0 އިން ބަލިވެ ސައުތެމްޓަން އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވި މެޗާ...

October 28, 2019 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ތާރީހަކީ އަހަންނަށް ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ލިވަޕޫލަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ޓީމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް...

October 27, 2019 5
ސިޓީ މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ގާތަށް ޖެހިލި ނަމަވެސް ސިޓީގެ ކޯޗު...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ރެކޯޑާ ހަަމަކޮށްފި، ދަރިފުޅާއި ބައްޕަގެ އިއްތިފާގެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ ލެސްޓާ ސިޓީން މީގެ 24 އަހަރުކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކުރިއިރު، އެންމެ ހާއްސަ އުފަލެއް ލިބޭނެ އެއް ބަޔަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ އޭރުގެ ގޯލް ކީޕަރު ޕީޓަ ޝްމައިކަލް އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކީޕަރު ކެސްޕާ ޝްމައިކަލް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 2
ބޮޑު ގަވާއިދަށް 10 އަހަރު: ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅަ ބަދަލު

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ހިންގި ދިރާސާ އަކަށް ފަހު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑުގަދަވާން ފެށީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މަހުޖަނުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބްތައް ހިންގަން ހަވާލުވެ، އެއް ބައި ކްލަބްތަކުގެ ވެރިން އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރި އަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް ކްލަބް ހިންގަން ފެށުމުންނެވެ. އަނެއް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 4
ޝެފީލްޑުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

ޝެފީލްޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލްގެ މައްޗަށް މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އައިސްފި އެވެ.

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން 30 އަހަރެއް ނުނަގާނެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 20) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ ލިވަޕޫލަ ދިމާކުރެވޭ ފެންވަރަކު ނޫނެވެ. ކުޅުނު އަށް...

October 20, 2019 4
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި ވީއޭއާރްގެ ގޯހެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމާއި ވަޓްފޯޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ވީޑިއޯ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 5
30 އަަހަރަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، މިއީ މިދިޔަ 30 އަހަރުތެރޭ އެ ކްލަބް ލީގުގައި އެންމެ ދަށްކޮށް ފެށި ފަހަރެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ...

October 06, 2019 3
ބޮޑު ލީޑަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ތާރީހީ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 6) - ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ލެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އަށް މެޗުން މޮޅުވެ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ވީއޭއާރްގެ އެހީއާ އެކު އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީއާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އާސެނަލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ލިވަޕޫލަށް ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު، ސިޓީ ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު ހަމަކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ،

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ކޯޗިންގައި ޒަވީގެ އަމާޒަކީ ބާސެލޯނާ އާއި ޕްރިމިއާ ލީގު

ދޯހާ، ގަތަރު (ސްޕްޓެމްބަރު 24) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާ ނޫނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މަަސައްކަތްކުރަން ކަމަށް ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު، ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ...

September 24, 2019 4
ތޯމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނުތަނަވަސްކަން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) – މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ތޯމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވުމާ ގުޅިގެން އިންގްލެންޑުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނަށް މާޔޫސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން...