ޝޭމްޕޫ އިޝްތިހާރެއްގައި ލަވަކިއުންތެރިޔާ ސެލީނާއާ އެކު ޕްރިޔަންކާ

ޓީވީ ސީރީޒް "ކްއަންޓިކޯ" އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނުފޫޒު މިހާރު ހޮލީވުޑަށް ވެސް ވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ.


ޓީވީ ސިލްސިލާ އާއި ފީޗާ ފިލްމުގެ އިތުރަށް ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ ހޮލީވުޑްގައި އިޝްތިހާރުގެ ދުނިޔެ އަށް ވެސް ނުކުމެފަ އެވެ.

މަޝްހޫރު ޝޭމްޕޫ "ޕެންޓީން" ގެ ގްލޯބަލް އެމްބެސެޑަރުކަމާ އެކު އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒާ އެކު، ޕެންޓީންގެ އިޝްތިހާރެއް ކުޅެން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެކަން ޕްރިޔަންކާގެ މެނޭޖަރު އަންޖުލާ އަޗަރިއާ ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ "ޕެންޓީން" އާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި "ޕެންޓީން" އަކީ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ފެވަރިޓެވެ. އެއީ ރީތިކަމާއި އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ބްރޭންޑެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

#ProudManager @priyankachopra this girl rocks. Closing deals, making waves, changing the game #diversityinadvertising

A photo posted by Anjula Acharia (@anjula_acharia) on

ޕްރިޔަންކާގެ މެނޭޖަރުގެ އިސްޓަގްރާމް

ނަމަވެސް މި އިޝްތިހާރު ފެންނާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ސެލީނާ އެކުގައި ފެނުމަކީ ދެ ތަރިންގެ ފޭނުން ވެސް ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމެކެވެ.

"ޕެންޓީން" ގެ ގްލޯބަލް އެމްބެސެޑަރުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލީ ގޮލްޑިން އާއި ބްރެޒިލްގެ މޮޑެލް/ބަތަލާ ޖިސެލް ބަންޗެން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.