ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޑިޒްނީން ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް ޝާހްރުކާނާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔާން އަޑު އަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޝާޖްރުކްގެ އަޑު ހިމެނޭ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.


އޭނާ އަޑު އަޅާފައި ވަނީ މުފާސާގެ ކެރެކްޓާއަށެވެ. އަރިޔަން އަޑު އިވިގެން ދާނީ މުފާސާގެ ދަރި ސިމްބާގެ ކެރެކްޓާއިންނެވެ. މި ޝާހްރުކްގެ ދެބަފައިން ރަސްމީކޮށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތުގައި އެކީގައި ހިއްސާވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ.

ޖޮން ފެވަރޯ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް އަޑު އަޅައި ދީފައިވާ އިތުރު ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި އާސްރާނީ، އަޝިޝް ވިދުޔާތީ، ޝްރެޔަސް ތަލްޕަޅޭ އަދި ސަންޖޭ މިޝްރާ ހިމެނެ އެވެ.

"ލަޔަން ކިންގް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 19 ގަ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ޑިޒްނީން 1994 ގައި ގެނެސް ދިން "ލަޔަން ކިންގް" ރިމެކެކެވެ.

މި ފަހަރު އިނގިރޭސި ފިލްމަށް އަޑު އަޅައި ދިން ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ބިޔޯންސޭ، ސެތު ރޯގެން، ޖޯން އޮލިވާ، އަލްފްރޭ ވުޑާޑް އަދި ބިލީ އެއިޝްނާ ހިމެނެ އެވެ.

ނުޝްރަތުގެ އައިޓަމް ލަވަ ޔަގީން

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސޯނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ" ގެ ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާގެ ފުރަތަމަ އައިޓަމް ލަވަ ފިލްމު "މަރުޖާވާ" އިން ފެނިގެން ދާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ލީޑް ބަތަލު ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކު އޭނާ ފެނިގެންދާ ލަވައިގެ ފޮޓޯއެއް ވެސް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ޓީ ސީރީޒުން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެ ލަވަ ކޮމްޕޯޒްކޮށްފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔޯ ޔޯ ހަނީ ސިންގެވެ.

"މަރުޖާވާ" އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ނޯރާ ފަތެހީގެ ހިޓް އައިޓަމް ލަވަ "ދިލްބަރު" ހިމެނުނު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މިލަޕް މިލަން ޒަވޭރީގެ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ތައާރަފުވި ބަތަލާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގްގެ އިތުރުން ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ހިމެނެ އެވެ.

ވިނޯދުގެ ރޯލަށް ޕްރަމޯދު

ސަލްމާން ހާންގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒްގައި އޭނާގެ ބައްޕަގެ ރޯލް ކުޅުނު ވިނޯދު ކަންނާ މަރުވެފައިވާތީ، މި ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފލްމުގައި ވިނޯދު ކަންނާ ކުޅުނު ކެރެކްޓާ އަށް ޕްރަމޯދު ކަންނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެކަން ސަލްމާން ވަނީ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރި ވީޑިއޯއަކުން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ. "ދަބަންގް" ގެ ފުރަތަމަ ދެބައިގައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވި ވިނޯދު ކުޅުނު ކެރެކްޓާގެ ނަމަކީ ޕްރަޖާޕަތީ ޕާންޑޭ އެވެ. "ދަބަންގް" ސީރީޒްތަކުގައި ސަލްމާންގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅުނީ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކެރެކްޓާ ވަނީ ފުރަތަމަ ބައިގައި މަރުވެފަ އެވެ.

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ދަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ޕްރަބޫދޭވާ އެވެ. މި ފަހަރުު ވެސް ފިލްމުން ސަލްމާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އެވެ.

މޯނީ ދޫކޮށްލި ފިލްމު ތަމަންނާ އަށް

ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީއާ އެކު ކުޅެން ލިބުނު ފިލްމު "ބޯލެ ޗޫޅިޔާން" އިން ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމަށް ބަތަލާއަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މި ފަހަރު ފިލްމަށް ސޮއި ކުރީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ އަދި "ބާހްބަލީ" ފަދަ ފިލްމުތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ ސައުތުގެ ބަތަލާ ތަމަންނާ ބާޓިއާ އެވެ.

ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާ "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" އަކީ ނަވާޒުއްދީންގެ ކޮއްކޮ ޝަމަސް ނަވާބް ސިއްދީގީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ. މީގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ރާޖަސްތާނުގައި ފަށާނެ އެވެ.