މުނިފޫހިފިލުވުން / ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު

ތާރާ އާއި އާދާރުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އާދާރާއި ތާރާ.

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރު ޖެއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

އެ މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ދެ މީހުންގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ދަތުރުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ތާރާގެ 25 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖެ އައި ތާރާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާއެކެވެ. އޭގެ ފަހުން "މަރްޖާވާ" ކުޅުނު ބަތަލާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ހީރޯޕަންތީ 2" އާއި "ތަޅަޕް" އަދި "ދޯ ވިލަން" ހިމެނެ އެވެ. "ތަޅަޕް" އަކީ ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމެވެ.

ތާރާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާދާރު، 26، އަކީ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ދެބޭންގެ ދެދަރި ކޮއްކޮއެކެވެ. މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން "ގައިދީ ބޭންޑް" އިން އެކްޓިން އަށް ނުކުތް އާދާރު އަންނަނީ "ހެލޯ ޗާލީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އާދާރު އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއެއް.

އާދާރާއި ތާރާ ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އައިސްފައި މި ވަނީ އެ ދެ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ވެސް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް އަރާފައި ވަނިކޮށެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 79%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 21%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ލަތީފާތަ

21 November 2020

އަހަރެމެނައް ކީއްތަ މާމަޔަސް ކާފަޔަސް ހޫރު މާމަޔާ ހޫރު ކާފަ ކިޔަސް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހޫ

20 November 2020

ޥ ރަންބީރް އާ ވައްތަރު! ނީޓޫ އާ ރާޖްކަޕޫރު ވައްތަރު ހުންނަ ރަންބީރު އާދަރު އާ ވައްތަރު ވީ ރާޖްކަޕޫރް ފަރާތުން! ދެމީހުން ގެ ވެސް ކާފަ!

The name is already taken The name is available. Register?

2021

19 November 2020

އަހުނަށް ކޮންކަމެއް ތޭރަ އާއި ސާދަ އަޔަސް

The name is already taken The name is available. Register?

Enrolments

19 November 2020

އިންޑިޔާ ކުދިން ހާދަ ރީއްޗޭ. މިކުދިން ގިނައިން ރާއްޖެ ގެނެސް ދިވެހިންނާ ކާވެނި ކުރަންވީ، އެއިރުން ދިވެހި ކުދިންވެސް ރީތިވާން ފަށާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމް

19 November 2020

ތާރާ އާއި ބާރާ އަޔަސް އަހަރުމެންނަށް ކީއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބަސް

19 November 2020

ފިލްމީ ތަރިން ގިނައިން އައުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް. އެމީހުން ފޮލޯކުރާ މީހުން މިލިއަނުން ގުނާލެވޭނެ. އެހެން ކަމުން އެމީހުން އައުމުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454