މުނިފޫހިފިލުވުން / ބޮލީވުޑް

އަނެއްކާ ވެސް ކަންގަނާ އުރްމިލާއާ ދިމާކޮށްލައިފި

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ދެ ތަރިންގެ މެދުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކޯޅުންގަނޑެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

މި ފަހަރު އުރްމިލާއާ ދިމާކޮށްލީ އޭނާ ދާދި ފަހުން ޝިވް ސެނާ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް މުމްބާއީން ތިން ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ގަތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދިނުމާ އެކީގަ އެވެ.

އުރްމިލާ ތިން ކްރޯޑަށް އޮފީހެއް ގަތް ވާހަކަ ޕިންކްވިލާގައި ގެނެސްދިން ޚަބަރުގެ ސްކްރީންޝޮޓަކާ އެކު ކަންގަނާ ހިންދީ ބަހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އިން ގަތް އިމާރާތެއް ބީއެމްސީން މިދިޔަ އަހަރު ތަޅައި ބިމާހަމަކޮށްލީ ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެ މީހުން ރުއްސަން އުޅުނު ނަމަ އެފަދަ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހުނީސް ކަމަށާއި މިފަދަ ހިތްދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވީ އަމިއްލަ ގަމާރުކަމާ ހެދި ކަމަށް ކަންގަނާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް ދެން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތީ 25-30 ވަރަކަށް ދައުވާއާ ކަމަށް ކަންގަނާ ބުންޏެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދީ ކަންގަނާ ޓެގްކޮށް، އުރްމިލާ ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނީ އޮފީސް އިމާރާތެއް ގަތީ އަމިއްލަ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދި ފައިސާ އިން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހެކި ވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިމާރާތަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތުމުގެ މާ ކުރިން ގަނެފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"ހެކި ބަލަން ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެން މި ހުރީ ކަންގަނާއާ ބައްދަލުކޮށް މި މުއާމަލާތުގެ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ވެސް ދައްކަން ތައްޔާރަށް،" ރަންގީލާ އާއި ޖުދާއީ އަދި ބޫތު ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ބުންޏެވެ.

ކަންގަނާ އަށް ރައްދުދެމުން އުރްމިލާ ވަނީ ޑްރަގް މާފިއާ ގުޅުން އޮތް މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިން މުސާރަ ދެވޭ ބައެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުން "ވައި-ސެކިއުރިޓީ" ދިނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ވެސް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ކަންގަނާ އަށް "ވައި-ސެކިއުރިޓީ" ދިން ވާހަަކަ އަކީ އޭނާގެ މުމްބާއީ އޮފީހުގެ ބައެއް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ތަޅާލި ހާދިސާގެ ތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނު ވާހަކައެކެވެ. އެކަމެއް ހިނގީ ކަންގަނާގެ އުފަން ސްޓޭޓް ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ މަނާލީގައި ހުއްޓައި އޮފީސް ތަޅާލި ދުވަހު އެނބުރި މުމްބާއީ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ކަންގަނާ އާއި އުރްމިލާއާ ދެމެދު ކުރިން ބަދަލުކުރެވުނު ބަހުގެ ހަމާލާތަކުގައި ކަންގަނާ ވަނީ އުރްމިލާ އަކީ "ސޮފްޓް ޕޯން" ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފަ އެވެ.

އުރްމިލާ ޝިވް ސެނާ ޕާޓީއާ މިދިޔަ މަހު ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކޮންގްރެސް އަށް ސޮއިކޮށް، އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކް ސަބާގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

3 ކޮމެންޓް, 10 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 40%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދިލް

07 January 2021

އެކަމެއް ނޭންގެ. އާރޓިކަލް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ކިޔައިފި!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސޭނުބެ

06 January 2021

މީދެން ކޮންފަދަ ކަމެއްތަ؟އަހަރެމްނަށް ކީއްތަ؟ މިވެރިން ކޮންމެ ގަނޑެއް ގަތަސް، އިންޑިއާ އާއި، އިންޑިއާ މީހުންނާގެން މިހިރަގެން އަވަދިވަނީ ވިއްޔަ!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮލޮވޮށިރޮށީދުބާއި

06 January 2021

މިއާޓޮކޮލްގެ ހޮޑިންކިޔާލީމާ ވޮރަށް ނޮބައިވޮސްދޮވާ

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454