26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ނިލަންދޫ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 3-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 2
ރިޒޭ އާއި ނާއިމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އަށް މޮޅެއް

ފަސް މެޗުގެ ތެރޭ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ހެދި ހަތަރު ވަނަ ހެޓްރިކާއި ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ނާއިމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 8-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 1
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އީގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި މުހައްމަދު ނާއިމްގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 7-2 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 14
ނިއު އަލުން ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018
ފެހެންދޫ އަތުން ނިލަންދޫ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅާ އެކު ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ފ. ނިލަންދޫ އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ނިލަންދޫ އަތުން ފޯކައިދޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 2-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ނިލަންދޫ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ތ. ތިމަރަފުށި 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފ. ނިލަންދޫ އިން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 33
"އިބޫއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ތަޖުރިބާ އޮތީ ކުރެވިފައި"

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ...

August 26, 2018 51
އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަން އޮންނާނީ ދޮޅު އަހަރަށް: ރައީސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ތިބީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެ ކޯލިޝަން ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ވެރިކަން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 69
65 އަހަރުގެ އިސްލާހާ މެދު އޮތީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި

އުމުރުން 65 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ އިސްލާހު އުވާލަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބޭނުން ވިޔަސް، އެކަމަށް އެމްޑީޕީން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގައި މުޅިން އޮތީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 4
ނިލަންދޫ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދާދި ފަހުން ޖަލުން މިނިވަންވެ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ގުޅުނު ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 6-0 އިން ގްރީން...

July 16, 2018 25
40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އޯޕެކް ފަންޑުން ދީފި

ރާއްޖެ އަށް، އޯޕްކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯޕެކް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 6
ދެ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

އއ. މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމާއި ފ. ނިލަންދޫގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޑްވާޑް އެންޑް ކްރިސްޓީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން ހަތް ގޯލު ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 7-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިލަންދުއަށް ކޯޗުކޮށްދޭނީ އައްސަދު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ފ. ނިލަންދޫ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 12
ނިލަންދޫ އާއި ފޯކައިދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައި މި އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ފ. ނިލަންދޫ އާއި ށ. ފޯކައިދޫ އިން މިއަދު ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 42
ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ އިދިކޮޅު މީހުން

ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅުނު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 27, 2018 71
ހަރަކާތްތަކުން އެކަހެރިވި ޚަލީލްގެ "ހިތް" ބަދަލުވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި، ނިލަންދޫ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 70
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ"!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 50
ރައީސް ޔާމީންގެ ފާޑުވިދާޅުވުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

އިނގިިރޭސި ވިލާތަކީ އެހެން ގައުމުތަކުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތް ބަލައިގެން ދަސްކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ނަގައިދިން ފިލާވަޅުތައް ވެސް އެ ގައުމުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިނގިރޭސިންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 27
ފަސް ރަށުގެ އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް ހަދަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހުމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 26
މެމްބަރު ހަލީލުގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތުން އެހީ ދީފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތު ފައުންޑޭޝަނުން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު (ތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 6
ނިލަންދޫ ގޭގޭގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ފ. ނިލަންދޫ ގޭގޭގެ މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.