11 މާޗް

March 11, 2017 1
ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

ސްޓައިލް ނުވަތަ ފެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހުށަހަޅާލެވޭނެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމަފިރިންނަކީ މިކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017
ޝާހްރުކް ހާނާއި އަނުޝްކާ ފެޝަން ޝޯއެއްގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ މިޖްވާން ފެޝަން ޝޯގެ ކެޓްވޯކްގައި ހިތްގައިމު ޑިޒައިންތަކެއް ލައިގެން މޮޑެލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ނައިކީ ބްރޭންޑުން ސްޕޯޓްސް ބުރުގާއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ސްޕޯޓްސްވެއާ ނުވަތަ އެތުލެޓިކް ވެއާ ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބްރޭންޑު ނައިކީ އިން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ބުރުގާއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. އެއީ "ނައިކީ ޕްރޯ ހިޖާބް" އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 4
ތަފާތު ހެދުމެއްގައި އޮސްކާއަށް ދިޔަ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ

މިއަހަރުގެ އޮސްކާ އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސިއްސުވާލި ތަފާތު ހަފުލާ އެކެވެ. އޮސްކާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން ވެސް ވަރަށް ތަފާތު އެކި ޒާތުގެ ހެދުންތައް ފެނުނެވެ. އެކަމަކު އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ހެދުންތަކަށްވުރެ ތަފާތު އަދި ބޮޑު މެސެޖެއް ދިން ހެދުމެއް ރަތް ދޫލަ މަތީ ފެނުނެވެ. މިއީ އެންމެ އަގު ބޮޑު ރީތި ހެދުމަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 5
މިހާރު ސްޓައިލް: ފިރިހެނުންގެ ތިން ހެއާ ސްޓައިލެއް

ފިރިހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލްކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ. ކުރު، ދިގު ނުވަތަ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑަކަށް ވިޔަސް، އެމީހެއްގެ މޫނުގެ ބައްޓަމާއި އިސްތަށިގަނޑުގެ ޓެކްސްޗާއާ ގުޅޭ ސްޓައިލެއް ހިޔާރު ކުރުން ބުއްދިވެރި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 5
ޒަމާނީ މޭކަޕަކުން ދިވެހި ސަގާފަތް

ދިވެހި ސަގާފަތުން ހިޔާލު ހޯދައިގެން މޭކަޕް ކޮށްފައިވާ މޮޑެލެއްގެ ފޮޓޯ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ފޭސްބުކްގައި އާންމުވެފަ އެވެ. "ޔުނީކް ބްލެންޑް" ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ޝާއިއު ކުރި، މި ތަފާތު މޭކަޕްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ޝިޒްނާ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017
އޮސްކާގެ އެންމެ ރީތި އަދި ހުތުރު ހެދުންތައް

ޝަރަފްވެރި އެކަޑެމީ އެވޯޑްސް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި މިފަހަރު ވެސް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު، އޮޅިގެން އެހެން ފިލްމަކަށް...

February 27, 2017
ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

އިސްތަށިގަނޑުގެ ސްޓައިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ޓްރެންޑަކީ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖުންނާއި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 6
1000 ފޫޓު މަތީ އެލިގެން އޮވެ ނެގި ފޮޓޯ

ރަޝިއާގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ވިކީ އޮޑިންކޮވާ، ޑުބާއިގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާޔަން ޓަވަރަށް އަރައި ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކޮށް އިމާރާތުގެ މަތިން އެލިގެން އޮވެ ފޮޓޯއެއް ނެގި މައްސަލަ ވަނީ ހޫނުވެފަ އެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ފުންނާބު އުސް އެންމެ ރަނގަޅު ބޫޓަކީ ކޮބާ؟

އަންހެނުން އެންމެ ގަޔާވާ އެއް އެކްސެސަރީ އަކީ ބޫޓެވެ. އަދި އުސް ކަށި ހުންނަ ހީލް އަކީ އެންމެ މަގުބޫލު ސްޓައިލެވެ. އެކަމަކު ބަލައިލަން ހިތްގައިމު ނަމަވެސް މިއީ އަރައިގެން އުޅެން އުނދަގޫ އަދި ފަޔަށް ތަދުވާ ބޫޓެކެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ފިނިހޫނުމިނަށް އިސްތަށީގެ ކުލަ ބަދަލުވާ ހެއާ ޑައިއެއް

އިސްތަށިގަނޑުގައި ތަފާތު ކުލައެއް ޖައްސާލުމަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމެކެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލަ ބަދަލުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިސްތަށި ފައިބާ، ހަންގަނޑު ހަލާކުވެ ޑޭންޑްރަފް ވުން ފަދަ ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް ދިމާވެ އެވެ. މި މައްސަލަ ކުޑަކުރުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން އާ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ނީލް-ރުކްމިނި ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ވަރަށް ނަލަ

ބޮލީވުޑް ދަންނަ މީހުންނަށް ނީލް ނިތިން މުކޭޝް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ޖޮނީ ގައްދާރް އަދި ނިއު ޔޯކް ފަދަ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ނީލް އަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ "ޕޯސްޓާ ބޯއި" އެކެވެ. އެކަމަކު ނީލް ވަނީ މި މަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރުކްމިނި ސަހޭއާ ކައިވެނިކޮށް ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ހަފުލާއެއްގައި ބާއްވައިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
ބުރުގާ އެޅި މޮޑެލްއަކަށް ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކެއް

ބުރުގާ އަޅައިގެން އެމެރިކާގެ ރީތީގެ މުބާރާތް، މިސް ޔޫ.އެސް.އޭ ގައި ވާދަކުރި ހަލީމާ އޭޑެން އަކީ އެ މުބާރާތުގައި އެގޮތަށް ވާދަކުރި ފުރަތަމަ މުސްލިމެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީއެންމެ ބޮޑު މޮޑެލް އޭޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައިއެމްޖީ މޮޑެލްސްގެ މޮޑެލެކެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 1
ކުށްވެރިޔާ ރީތިކަމުން މަޝްހޫރުވެ މޮޑެލްކުރަން ފަށައިފި

މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުގެން އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން ފޮޓޯ އާންމުކުރުމުން މަޝްހޫރުވި ޖެރެމީ މީކްސް މިނިވަންވެ އެންމެ ފަހުން މޮޑެލްކުރަން ރަންވޭއަށް ނިކުމެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ޔޫކޭގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރެއްގައި އަލަށް ބުރުގާ ވިއްކަނީ

ބުރުގާ ވިއްކަން ފަށާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޕާޓްމެންޓް ސްޓޯރު ކަމަށް ވުމަށް "ޑެބެންހޭމްސް" ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

February 14, 2017 3
ތަފާތު "ތަކެތި" ދިވެހިންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް

"ތަކެތި" އަކީ ފަހުގެ ދިވެހި ބްރޭންޑެކެވެ. ތަފާތު ގޮތަކަށް ތަކެތި އުފައްދާ ބްރޭންޑެކެވެ. ތާނަ އަކުރު އަދި ނަންބަރު ފޮތް، ޕްރިންޓު ޖަހާފައިވާ ދަބަސް އަދި އެކި ސައިޒުގެ ނޯޓު ފޮތަކީ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާކާ" އިން ތަފާތު ހެދުމެއް

މަޝްހޫރު ފިލްމް "ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ގްރޭ"ގެ ސީކުއަލް "ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާކާ" މި މަހު ރިލީޒްކުރުމާ އެކު ފިލްމުގެ ލީޑު ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށްވާ އެނެސްޓޭޝިއާ ސްޓީލް އެ ފިލްމުގައި ލައިގެން އުޅޭ ހެދުމަކަށް ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 10
އަވަހަށް އަޅާލެވޭނެ ބުރުގާގެ ސްޓައިލްތަކެއް

މިހާރު ސްޓައިލްގެ މިފަހަރުގެ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދާނީ ހުނަރުވެރި ބުރުގާ ސްޓައިލިސްޓް އަމިނަތު އިބްރާހިމް (ކުޑީ)ގެ ތަފާތު ދެ ސްޓައިލެކެެވެ. މިއީ ޝިފޯން ފޮތީގެ ބުރުގާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ސްޓައިލްތަކެކެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017
މިއީ ކުނިން އުފައްދާފައިވާ ހެދުމެއް

ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރިކޮށް ހެދުން އުފައްދާ ބްރޭންޑުތައް މަދެވެ. "ފޮރެވާ 21" ބްރޭންޑުން އަގު ހެޔޮ ޓްރެންޑީ ހެދުން ކޮންމެ އަހަރަކު ގިނަ އަދަދަކަށް އުފެއްދި ނަމަވެސް ތިމާވެއްޓާ މެދު ވިސްނަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. އެކަމަކު މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްް "އެޗް އެންޑް އެމް" އިން ކޮންމެ އަހަރަކު އެ ބްރޭންޑުގެ ސަސްޓެއިނަބަލް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
"ދަ ވީކެންޑް"ގެ ކަލެކްޝަން އެޗް އެންޑް އެމްއާ އެކު

މިއުޒިކް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުމޫލު ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ދަ ވީކެންޑް" އަކީ މިއުޒިކްގެ އިތުރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި ވެސް އަރަމުން އަންނަ ތަރި އެކެވެ. ދަ ވީކެންޑްގެ ނަމުން...

February 09, 2017
އިންޑިއާގެ ލެކްމޭ ފެޝަން ވީކްގެ އުސްއަލިތައް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑެތި ފެޝަން ބްރޭންޑުތައް މި މަހު މުމްބާއިގެ ޖިއޯ ގާޑެން ބަންދްރަ ކުރްލާ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް އެކި ޑިޒައިންތައް ދައްކާލި އެވެ. ހަފުތާއެއް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
ފޮތީގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ރީތި މަސައްކަތެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާޓިސްޓް ބެންޖަމިން ޝައިންގެ މަސައްކަތް ފެޝަންގެ ދުނިޔެއިން ފާހަގަވީ މޭސަން މާޓިން މާޖެލާގެ ކުޓުއާ ޝޯގައި ހުށަހަޅައިދިން ޑިޒައިންތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ފުރަތަމަ ބަލައިލާއިރު ހީވަނީ ފެންކުލައިން ކުރަހާފައި ހުރި ހެންނެވެ. ނަމަވެސް، ގާތުން ބެލުމުން އެއީ ފޮތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަންޒަރެއްކަން އެނގެ އެވެ. މިއީ...