29 ޖުލައި

July 29, 2019 9
ސްޕެއިންގެ ކްލަބްތަކަށް ބަޔާނުން ފާޑުކިޔައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 28) - ސްޕެއިނުގެ ކްލަބްތަކުން މިހާރު ހަރަދުކުރަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ކާލް-ހެއިންޒް ރުމެނިގާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 8
ސެމީގައި މެޑްރިޑާއި ބަޔާން އަދި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޭޕްރިލް 13) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލާއި އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
އިންޓަ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭނަން: ސިމިއޯނީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިންޓަ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު އަދި އިންޓަގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ އަދި ބަޔާން ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 2) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާއި އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް އަދި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
އެތުލެޓިކޯ އިން އަނެއްކާ ވެސް ބަޔާން ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް، އާ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯއަށް ދުވަހަކު ވެސް ކޯޗުކޮށްނުދޭނަން

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ސަބަބުން، ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ދުވަހަކު ވެސް ކޯޗުކޮށްނުދޭނެ ކަމަށް ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.