28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
ހޮފެންހައިމް އިން ބަޔާންގެ ރެކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސްފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަޔާން މިއުނިކް މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތްދަށުވެ 23 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 6
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާން އަށް ގޯލު ޖަހައިފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 8-0 އިން ޝާލްކާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
މުލާގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ ލެވަންޑޯސްކީގެ އަމާޒެއް

މިއުނިކް (ޖޫން 21) - ޖަރުމަން ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ފޯވާޑް ގާޑް މުލާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 1
ލީގު ކަށަވަރުކޮށް ބަޔާނުން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ޖޫން 17) - ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ބަޔާން މިއުނިކުން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

މިއުނިކް (ޖޫން 14) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބަކް އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޑޯޓްމަންޑް (މޭ 27) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 15) – ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ޖަރުމަން ލީގުގައި ވާޑާ ބްރޭމަން އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލެވަންޑޯސްކީގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 10) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ މި މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖަހައި ސީޒަނުގެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބަޔާނުން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލީގު ފޯރިގަަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގާލުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށްދާއިރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ކުރީގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
ބަޔާން މިއުނިކް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) – ހާތާ ބާލިން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މި ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 2
ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން ލީގު ނަގައިފި

އޮގްސްބާގް (އޭޕްރިލް 8) – ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން އޮގްސްބާގް އަތުން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 2
19 މެޗަށް ފަހު ބަޔާން ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (މާޗް 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން 2-1 އިން ވި ބައްޔާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 19 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ލެވޮންޑޮސްކީ ބަޔާން ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ވުލްފްސްބާގް (ފެބްރުއަރީ 18) – ފަހު ވަގުތު ރޮބަޓް ލެވަންޑޮސްކީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ވުލްފްސްބާގް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިޖެހިގެން 13 ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 21 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ލިޕްޒިގަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫސިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 2-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލިޕްޒިގުން ނަގައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
ބަޔާނުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޑޯޓްމަންޑް (ނޮވެމްބަރު 5) – ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ބަޔާނުން ނަގައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 29) - ހެނޯވާ އަތުން 4-2 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި އާރްބީ ލިޕްޒިގު 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކް ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.