17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ބަޔާނުގެ އާ ރައީސްގެ ޝައުގުވެރިކަން ގާޑިއޯލާ އަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ އާ ރައީސް ހާބާޓް ހައެނާގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނބުރާ ގެންނަން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ގޮތެއް ނިންމަން ސާނޭގެ ކިބައިން ސިޓީން އެދެފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 25) - ޖަރުމަނުގެ ތަރި ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ބަޔާން މިއުނިކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުން ފިލުވަން މިހާރުގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެދެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
ބަޔާނަށް ސާނޭ ހޯދައިދޭން އެޑިޑާސް އިން އެހީވަނީ

މިއުނިކް (ޖުލައި 15) - ބަޔާން މިއުނިކުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ ޖަރުމަނުގެ ކުންފުނި އެޑިޑާސް އިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ސާނޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މިއުނިކް (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބަޔާން މިއުނިކުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ބަޔާނުގެ ރައީސް މައާފަށް އެދެން ސިޓީން ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ހަރަދުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ އޭނާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ސިޓީ އާއި ބަޔާން ރަށުން ބޭރުގައި މޮޅުވެއްޖެ

އެތެންސް (އޮކްޓޯބަރު 24) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފަސޭހަކަމާ އެކު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ސިލްވާގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ ސިޓީ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ހޮފެންހައިމް (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޑޭވިޑް ސިލްވާ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 3
ރެއާލަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، ސިޓީ މާޔޫސްކޮށްލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުން ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަނުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޯމާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިޔޯން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މާޔޫސްކަމާ...

01 ޖުލައި

July 01, 2017 2
ގޮތެއް ނިންމައިިފިން، އިއުލާން ކުރާނީ ފަހުން: ސަންޗޭޒް

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 1) - މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައިފި ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕަށް ފަހު އެކަން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އާސެނަލަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފި އެވެ.