20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 26
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 8
ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، މިއީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ: ނޯޔާ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 16) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ސަމާލުވެގެންކަމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން މެނުއަލް ނޯޔާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 4
ހަމޭސް އާސެނަލަށް ދާން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 22) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަަލަށް ބަދަލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮލަމްބިއާގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
މުލާގެ ސަސްޕެންޝަން ބަޔާނުން އެޕީލްކުރަނީ

ބާލިން، ޖަރުމަން (ޖެނުއަރީ 12) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ތަރި ތޯމަސް މުލާ އަށް ޔުއެފާ އިން ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން އެޕީލްކުރަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 3
އަގުބޮޑު ސްޓޭކް ގަނޑުން ރިބެރީ އަށް ޖޫރިމަނާއެއް!

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 7) – ބޭރުގައި ރަން ފަށަލައެއް ލާފައި އޮތް އަގުބޮޑު ސްޓޭކް ގަނޑެއް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ފްރާންސް ފުޓްބޯޅަ ތަރި ފްރޭންކް ރިބެރީ ކެއުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކި މީހުންނަށް ރުޅިވެރިކަމާ އެކު ހުތުރުބަހުން އޭނާ ރައްދު ދީފައިވާތީ ބަޔާނުން އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ހަމޭސް އަށް އަނިޔާވެ ބަޔާނަށް އިތުރު ބޮލުގެ ރިހުމެއް

ބާލިން، ޖަރުމަން (ނޮވެމްބަރު 16) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮލަމްބިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒްގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ބާކީ ބައިގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 1
ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ޒިދާން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 14) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން ފްރާންސްގެ ޒިނެދިން ޒިދާން ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާނަށް ހާސްކަން

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވާދަވެރި ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ބޮޑު ލީޑެއް ނެގުމާ އެކު ބަޔާނަށް ހާސްކަމަ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ސިޓީ އާއި ބަޔާން ރަށުން ބޭރުގައި މޮޅުވެއްޖެ

އެތެންސް (އޮކްޓޯބަރު 24) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފަސޭހަކަމާ އެކު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 3
ޖަރުމަނު ކޯޓަކުން ވިޑާލަށް އަދަބުދީފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 18) - މިދިޔަ އަހަރު ނައިޓް ކްލަބެއްގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ހަމަލާދިންކަން ސާބިތުވެ ބާސެލޯނާގެ ޗިލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް ޖޫރިމަނާކުރަން ޖަރުމަނު ކޯޓަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 3
ބަޔާން ބަލިވެ ކޯޗަށް ޕްރެޝަރު

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 7) - ފޯމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހިފައިވާއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ސިލްވާގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ ސިޓީ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ހޮފެންހައިމް (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޑޭވިޑް ސިލްވާ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
ބަޔާން މިއުނިކް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) – ހާތާ ބާލިން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މި ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
ހަމޭސް އަށް އަހަރެންގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ: ކޮވަޗް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒަށް އަބަދުވެސް އޭނާގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 3
ރެއާލަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، ސިޓީ މާޔޫސްކޮށްލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުން ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަނުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޯމާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިޔޯން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މާޔޫސްކަމާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
ބަޔާން މޮޅުވި މެޗުގައި ވީއޭއާރްއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 25) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ބަޔާން މިއުނިކުން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 3-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ ބޭނުން ހިފި ގޮތާ މެދު ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
ބަޔާނުން ބާސެލޯނާ އަށް ވިޑާލް ވިއްކާލައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 4) – ޗިލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް ގަތުމަށް ބަޔާން މިއުނިކާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެކަން ބާސެލޯނާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 2
ފްރޭންކްފާޓަށް ތަށި ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު ކޯޗު ބަޔާނަށް

ބާލިން، ޖާމަނީ (މެއި 20) - ފައިނަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، 30 އަހަރު ތެރޭ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރޭންކްފާޓުން ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް ޖަރުމަނު ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް އެ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން ފަހު މެޗެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ފެންނާނީ ބަޔާނުންނެެވެ.