24 މެއި

May 24, 2019
ސާނޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މިއުނިކް (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބަޔާން މިއުނިކުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބަޔާނުން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލީގު ފޯރިގަަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގާލުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށްދާއިރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
ބަޔާނުން ލޮޕެޓީގަށް ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (މެއި 8) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ހުލެން ލޮޕެޓީގް ގެނައުމަށްޓަކައި އޭނާއާ އެކު އެ ކްލަބުން ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 1
އޮލިވާ ހާން އަށް ބަޔާނުން ހާއްސަ މަގާމެއް ދެނީ

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 17) - ކުރީގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު އޮލިވާ ހާން އަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ކުރީގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބަޔާން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ޑޯޓްމަންޑަށް

މިއުނިކް (މާޗް 31) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުން ފްރެއިބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާނަަގަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފަހު ވަގުތު ވުލްފްސްބާގް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ބަޔާނުގެ ރައީސް މައާފަށް އެދެން ސިޓީން ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ހަރަދުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ އޭނާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ބަޔާން މިއުނިކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ބަޔާން މިއުނިކާ ހަވާލުވާން އެނބުރި ޖަރުމަނަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށްދާނީ ލިވަޕޫލާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 30
ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިއުނިކް (މާޗް 14) – ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން އަދި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 7
"ފޯރިގެންނަން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ"

މިއުނިކް، ޖާމަނީ (މާޗް 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ބަޔާން މިއުނިކާއި ލިވަޕޫލް ކުޅޭ މެޗު ފޯރިގަދަކުރަން ކުޅިވަރު އެނަލިސްޓުންނާއި ނޫސްވެރިން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 26
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 8
ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، މިއީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ: ނޯޔާ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 16) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ސަމާލުވެގެންކަމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން މެނުއަލް ނޯޔާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 4
ހަމޭސް އާސެނަލަށް ދާން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 22) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަަލަށް ބަދަލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮލަމްބިއާގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
މުލާގެ ސަސްޕެންޝަން ބަޔާނުން އެޕީލްކުރަނީ

ބާލިން، ޖަރުމަން (ޖެނުއަރީ 12) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ތަރި ތޯމަސް މުލާ އަށް ޔުއެފާ އިން ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން އެޕީލްކުރަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 3
އަގުބޮޑު ސްޓޭކް ގަނޑުން ރިބެރީ އަށް ޖޫރިމަނާއެއް!

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 7) – ބޭރުގައި ރަން ފަށަލައެއް ލާފައި އޮތް އަގުބޮޑު ސްޓޭކް ގަނޑެއް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ފްރާންސް ފުޓްބޯޅަ ތަރި ފްރޭންކް ރިބެރީ ކެއުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކި މީހުންނަށް ރުޅިވެރިކަމާ އެކު ހުތުރުބަހުން އޭނާ ރައްދު ދީފައިވާތީ ބަޔާނުން އޭނާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ހަމޭސް އަށް އަނިޔާވެ ބަޔާނަށް އިތުރު ބޮލުގެ ރިހުމެއް

ބާލިން، ޖަރުމަން (ނޮވެމްބަރު 16) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮލަމްބިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒްގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ބާކީ ބައިގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.