29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ބަޔާނުން ނަގައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 29) - ހެނޯވާ އަތުން 4-2 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި އާރްބީ ލިޕްޒިގު 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކް ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ހެއިންކެސްގެ ބަޔާނަށް

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑް ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް 5-0 އިން ފްރެއިބާގް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
ބަޔާނާ ހަވާލުވާން ހެއިންކެސް އެނބުރި އަންނަނީ؟

ބާލިން (އޮކްޓޯބަރު 5) – ހުސްވެފައިވާ ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗުގެ މަގާމް ފުރަން، މިހާރު ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް އަންނާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ބިލްޑް ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 4
ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ރަނގަޅުވާނީ އެންރީކޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 3
އަންޗެލޮޓީ ވަކިކުރީ ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒުން: ރިޕޯޓް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުން އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ރޭ ވަކިކުރީ އެ ޓީމުގެ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 1
ގަދަބާރުތައް ކާމިޔާބު ހޯދި ރޭ ބަޔާނަށް ހިތްދަތިކަން

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017
ނޯޔާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޖަރުމަން ގޯލްކީޕަރު މެނުއަލް ނޯޔާގެ ފައިތިލަ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަންކޮށްފައިވާ އިރު އޭނާ އަށް ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބަޔާން ބަލިކުރެވުނަސް ކްލޮޕްގެ ހިތެއް ނުފުރުނު

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 2) - ޕްރީ ސީޒަން މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ އޯޑީ ކަޕްގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 3-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި ނަމަވެސް މި މެޗުގައި ފެނުނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް އެންމެ ބޭނުންވާ ކުޅުން ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017
ހަމޭސް އެންމެ ފަހުން ބަދަލުވީ ބަޔާނަށް

މިއުނިކް (ޖުލައި 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޮލަމްބިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ކޯސްޓާ އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 11) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 2
ގޮތެއް ނިންމައިިފިން، އިއުލާން ކުރާނީ ފަހުން: ސަންޗޭޒް

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 1) - މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައިފި ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕަށް ފަހު އެކަން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އާސެނަލަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ލެވަންޑޯސްކީ މައްސަލައިގައި ބަޔާނުން އިންޒާރުދީފި

މިއުނިކް (ޖޫން 22) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ގެންދަން އެ ކްލަބަށް ނޭނގި އޭނާއާ މަޝްވަރާކުރާ ކްލަބްތަކަށް ބަޔާނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ކޮސްޓާ ބަދަލުގައި ޗެލްސީން ލެވަންޑޯސްކީ ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 21) - ޗެލްސީން ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ކޮސްޓާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު އޭނާގެ ބަދަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ގެންނަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017
ބަޔާނުން ސަންޗޭޒަށް ރެކޯޑް ބިޑެއް ކުރަނީ

މިއުނިކް (ޖޫން 9) - ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން އާސެނަލްގެ ޗިލީގެ ތަރި އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒަށް ރެކޯޑް ބިޑެއް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް އިން ކޯސްޓާ އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (މެއި 24) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ ގެންދިއުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017
އަލޮންސޯ-ލާމްގެ ފަހު މެޗު: ސަޕޯޓަރުން ރޮއްވާލައިފި

މިއުނިކް (މެއި 21) - ފްރެއިބާގް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދިއިރު، މި މެޗު ހާއްސަވީ ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި ޒަބީ އަލޮންސޯ އާއި ފިލިޕް ލާމް އަށެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 14) - އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 5-4 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ފަހަތުން އަރައި ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 1
ސަންޗޭޒް ހޯދަން ވަރުގަަދަ ތިން ޓީމު ގަދަހިފުމަކަށް

ލަންޑަން (މެއި 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ހޯދުމަށް ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އާއި ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ޖަރުމަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން ހޯދައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 30) – ވޮލްފްސްބާގް 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 1
ބަޔާން ބަލިކޮށް ޑޯޓްމަންޑް ރެކޯޑް ފައިނަލަކަށް

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 27) - ޖަރުމަނު ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.