02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބަޔާން ބަލިކުރެވުނަސް ކްލޮޕްގެ ހިތެއް ނުފުރުނު

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 2) - ޕްރީ ސީޒަން މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ އޯޑީ ކަޕްގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 3-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި ނަމަވެސް މި މެޗުގައި ފެނުނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް އެންމެ ބޭނުންވާ ކުޅުން ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017
ހަމޭސް އެންމެ ފަހުން ބަދަލުވީ ބަޔާނަށް

މިއުނިކް (ޖުލައި 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޮލަމްބިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ކޯސްޓާ އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 11) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 2
ގޮތެއް ނިންމައިިފިން، އިއުލާން ކުރާނީ ފަހުން: ސަންޗޭޒް

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 1) - މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައިފި ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕަށް ފަހު އެކަން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އާސެނަލަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ލެވަންޑޯސްކީ މައްސަލައިގައި ބަޔާނުން އިންޒާރުދީފި

މިއުނިކް (ޖޫން 22) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ގެންދަން އެ ކްލަބަށް ނޭނގި އޭނާއާ މަޝްވަރާކުރާ ކްލަބްތަކަށް ބަޔާނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ކޮސްޓާ ބަދަލުގައި ޗެލްސީން ލެވަންޑޯސްކީ ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 21) - ޗެލްސީން ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ކޮސްޓާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު އޭނާގެ ބަދަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ގެންނަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017
ބަޔާނުން ސަންޗޭޒަށް ރެކޯޑް ބިޑެއް ކުރަނީ

މިއުނިކް (ޖޫން 9) - ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން އާސެނަލްގެ ޗިލީގެ ތަރި އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒަށް ރެކޯޑް ބިޑެއް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް އިން ކޯސްޓާ އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (މެއި 24) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ ގެންދިއުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017
އަލޮންސޯ-ލާމްގެ ފަހު މެޗު: ސަޕޯޓަރުން ރޮއްވާލައިފި

މިއުނިކް (މެއި 21) - ފްރެއިބާގް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދިއިރު، މި މެޗު ހާއްސަވީ ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި ޒަބީ އަލޮންސޯ އާއި ފިލިޕް ލާމް އަށެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 14) - އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 5-4 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ފަހަތުން އަރައި ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 1
ސަންޗޭޒް ހޯދަން ވަރުގަަދަ ތިން ޓީމު ގަދަހިފުމަކަށް

ލަންޑަން (މެއި 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ހޯދުމަށް ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އާއި ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ޖަރުމަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން ހޯދައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 30) – ވޮލްފްސްބާގް 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 1
ބަޔާން ބަލިކޮށް ޑޯޓްމަންޑް ރެކޯޑް ފައިނަލަކަށް

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 27) - ޖަރުމަނު ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 15
ނަތީޖާ އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: އަންޗެލޮޓީ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 4-2 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވި މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ގިނަ ގޯސް...

April 19, 2017 10
ރޮނާލްޑޯގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު މެޑްރިޑް ސެމީ އަށް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި 100 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 4-2 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖާގަ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 5
ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލައިގެން ސަލާމަތެއް ނެތް: އަންޗެލޮޓީ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 18) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖައްސާލެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
އަނެއް ލެގުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ: ވިޑާލް

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 13) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ލެގުގައި އެ ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާން...

April 13, 2017 23
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު މެޑްރިޑުން ބަޔާން ބަލިކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 13) – ހަތް މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލްތަކާ އެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން މިރޭ ޖަރުމަނުގެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ލެވޮންޑޮސްކީއަށް ނުކުޅެވިދާނެ

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވޮންޑޮސްކީ އަށް ކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
"ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް"

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 9) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ބިޑްނުކުރާނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކާލް-ހެއިން ރުމެނިގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 1
ބަޔާނުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް

ހޮފެންހެއިމް (އޭޕްރިލް 5) – ބަޔާން މިއުނިކުން ބަލިނުވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 20 މެޗުގެ ސިލްސިލާ އަށް ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ހޮފެންހެއިމް އިން ނިމުމެއް ގެނެސްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 7
ލީގު ވާދަވެރިނުވުމުގެ ޒިންމާ ބަޔާނުން ނަގަން ނުޖެހޭ

މިއުނިކް (މާޗް 30) – ޖަރުމަން ލީގު ވާދަވެރިނުވުމުގެ ޒިންމާ ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ފިލިޕް ލާމް ބުނެފި އެވެ.