19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 15
ނަތީޖާ އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: އަންޗެލޮޓީ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 4-2 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވި މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ގިނަ ގޯސް...

April 19, 2017 10
ރޮނާލްޑޯގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު މެޑްރިޑް ސެމީ އަށް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި 100 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 4-2 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖާގަ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 5
ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލައިގެން ސަލާމަތެއް ނެތް: އަންޗެލޮޓީ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 18) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖައްސާލެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
އަނެއް ލެގުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ: ވިޑާލް

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 13) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ލެގުގައި އެ ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާން...

April 13, 2017 23
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު މެޑްރިޑުން ބަޔާން ބަލިކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 13) – ހަތް މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލްތަކާ އެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން މިރޭ ޖަރުމަނުގެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ލެވޮންޑޮސްކީއަށް ނުކުޅެވިދާނެ

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވޮންޑޮސްކީ އަށް ކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
"ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް"

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 9) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ބިޑްނުކުރާނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކާލް-ހެއިން ރުމެނިގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 1
ބަޔާނުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް

ހޮފެންހެއިމް (އޭޕްރިލް 5) – ބަޔާން މިއުނިކުން ބަލިނުވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 20 މެޗުގެ ސިލްސިލާ އަށް ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ހޮފެންހެއިމް އިން ނިމުމެއް ގެނެސްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 7
ލީގު ވާދަވެރިނުވުމުގެ ޒިންމާ ބަޔާނުން ނަގަން ނުޖެހޭ

މިއުނިކް (މާޗް 30) – ޖަރުމަން ލީގު ވާދަވެރިނުވުމުގެ ޒިންމާ ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ފިލިޕް ލާމް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 5
ބަޔާނަށް ވުރެ ރެއާލް ވަރުގަދަ: ކްރޫސް

މިއުނިކް (މާޗް 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ވުރެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޮނީ ކްރޫސް ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017
މުލާ އެންމެ ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހައި ބަޔާން މޮޅުކޮށްދީފި

މިއުނިކް (މާޗް 20) - ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ޖަރުމަން ލީގުގައި މި އަހަރު ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑާ އެކު ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 1-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 5
މިއީ ޓީޗަރާއި ދަރިވަރުގެ ކުރިމަތިލުމެއް: ޒިދާން

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 18) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ޓީޗަރާއި ދަރިވަރުގެ ކުރިމަތިލުމެއްގެ އިހުސާސް ހުންނާނެ ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ކުއާޓާގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ޔުވެންޓަސް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 17) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017
ލެވަންޑޯސްކީ ބަޔާނަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (މާޗް 12) - ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބަޔާން މިއުނިކަށް 100 ލަނޑު ހަމަކުރި މެޗުން އެ ޓީމު 3-0 އިން އައިންޓްރެކްޓް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 5
ލަދުވެތި ގޮތަކަށް އާސެނަލް ކަޓުވާލައި ބަޔާން ކުއާޓާއަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ވެސް އާސެނަލް ވެސް 5-1 އިން ލަދުގަންނަވާލުމަށް ފަހު ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017
އަންޗެލޮޓީގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 26) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ހެމްބާގް އަތުން 8-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 5
ބަޔާނުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ހިތްދަތިކޮށްލައިފި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ބަޔާން މިއުނިކުން 5-1 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ބަޔާން ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް މިހާރު އެނގޭ: ވެންގާ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

February 15, 2017 6
ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް ނުލާނެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ފޮނުވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށެވެ. އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ބަޔާން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވިއިރު ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން އެފްސީ އިންގޮލްސްޓަޑް އަތުން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވިއިރު، ޑާމްސްޓަޑް އަތުން 2-1 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
އޮޒިލް އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޓީމަކީ ބަޔާން: ބަލަކް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 9) - ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މައިކަލް ބަލަކް ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
މި ސީޒަނަށް ފަހު ލާމް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 8) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ޖަރުމަން އަދި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑިފެންޑަރު ފިލިޕް ލާމް ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް؟

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 7) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.