25 މެއި

May 25, 2016
ގާޑިއޯލާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލާނެ: ޒަވީ

ދޯހާ، ގަތަރު (މޭ 25) - އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.