20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާނަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ބާލިން (ނޮވެމްބަރު 20) - ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ކުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖާޒީ ބަޔާނުން ބޭނުންކޮށްފި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 6) – ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ހޮފެއިންހަމްއާ 1-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ބޭނުންކުރީ، ކުނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ޖާޒީއެކެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ އަދި ބަޔާން ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 2) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާއި އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް އަދި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
މޮޅުނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ބަޔާން ނިމުމެއް ގެނެސްފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސް ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްވީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ، މޮޅުނުވެ ދިޔަ ތިން މެޗުގެ ސިލްސިލާ އަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ނިމުމެއް ގެނެސްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ކޮލޯނުން އަންޗެލޮޓީގެ ބަޔާން ހުއްޓުވައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ އެފްސީ ކޮލޯންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ކޯޗުކަމުގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަނު ލީގުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި 100 ޕަސެންޓްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިސްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
އެތުލެޓިކޯ އިން އަނެއްކާ ވެސް ބަޔާން ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް، އާ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
އަންޗެލޮޓީ އަށް ރެކޯޑެއް، ބަޔާނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ކްލަބަށް އިރުޝާދުދިން ކޯޗުގެ ޝަރަފް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހޯދިއިރު، ބަޔާން ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 5-0 އިން އެފްސީ ރޮސްޓޯވް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯއަށް ދުވަހަކު ވެސް ކޯޗުކޮށްނުދޭނަން

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ސަބަބުން، ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ދުވަހަކު ވެސް ކޯޗުކޮށްނުދޭނެ ކަމަށް ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ލެވަންޑޯސްކީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 27) - ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅަކާ އެކު ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ އާ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
ޝްވައިންސްޓައިގާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔާނަން: ބަޔާން

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބަސްޓިއަން ޝްވައިސްޓައިގާ އެ ކްލަބްގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ އޭނާ ގެންނަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016
ސްކޮޑާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: އަންޗެލޮޓީ

މިއުނިކް (ޖުލައި 27) - ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވި މާރިއޯ ގޮޓްޒާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިއެއް ނުހޯދާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާނުގެ އާ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
19 އަހަރުގެ ކޯމަން، މިހާރު ވެސް ޗެމްޕިއަނެއް

ބައެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ސީނިއާ ޓީމުން ގަވައިދުން ޖާގަ ލިބެނީ އުމުރުން 20 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ އުއްމިީދީ މިޑްފީލްޑަރު ކިންގްސްލީ ކޯމަން މިވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
ގާޑިއޯލާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލާނެ: ޒަވީ

ދޯހާ، ގަތަރު (މޭ 25) - އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.