08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
މި ސީޒަނަށް ފަހު ލާމް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 8) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ޖަރުމަން އަދި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑިފެންޑަރު ފިލިޕް ލާމް ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް؟

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 7) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ބަޔާން ލީޑެއްގައި އޮތަސް އަންޗެލޮޓީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 5) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ޝާލްކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގު އެއް ވަނައިގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ލީޑުފުޅާކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ރިޓަޔާކޮށްފިނަމަ އަލޮންސޯ އަށް ބަޔާނުން ހާއްސަ މަގާމެއް

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 18) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ އޭނާ އަށް ބަޔާނުން ހާއްސަ މަގާމެއް ދޭން އެ ކްލަބުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު ބަޔާން ޗުއްޓީ އަށް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 22) – ޖަރުމަން ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، ބަޔާން މިއުނިކުން ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 3
ބަޔާން އާއި ލީޕްޒިގް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނަނީ

ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމުގައި އޮތް ގަދަފަދަ ބަޔާން މިއުނިކާއި މުޅިން އަލަށް ފުރުސަތު ހޯދައި އެންމެން ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގުން މިރޭ މުހިއްމު މެޗެއްގައި ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ލީޕްޒިގުގެ ކޯޗު ގެންދަން ބަޔާނުން ބޭނުންވެއްޖެ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 20) – ޖަރުމަން ލީގުގައި އާދަޔާހިލާފު ކާމިޔާބެއް ހޯދަމުން އަންނަ ރެޑްބުލް ލީޕްޒީގުގެ ކޯޗު ރާފް ހޭޒަންހަޓްލް ގެންދަން ބަޔާން މިއުނިކުން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
ދެވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލާއި ބަޔާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޒިއުރިކް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލާއި ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ޕީއެސްޖީ އާއި ބާސެލޯނާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ޕެރޭޒްގެ ހެޓްރިކުން އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

ބަސެލް، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލޫކަސް ޕެރޭޒް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ބަސެލް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
އިންޓަ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭނަން: ސިމިއޯނީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިންޓަ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު އަދި އިންޓަގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާނަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ބާލިން (ނޮވެމްބަރު 20) - ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ކުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖާޒީ ބަޔާނުން ބޭނުންކޮށްފި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 6) – ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ހޮފެއިންހަމްއާ 1-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ބޭނުންކުރީ، ކުނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ޖާޒީއެކެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ އަދި ބަޔާން ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 2) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާއި އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް އަދި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
މޮޅުނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ބަޔާން ނިމުމެއް ގެނެސްފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސް ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްވީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ، މޮޅުނުވެ ދިޔަ ތިން މެޗުގެ ސިލްސިލާ އަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ނިމުމެއް ގެނެސްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ކޮލޯނުން އަންޗެލޮޓީގެ ބަޔާން ހުއްޓުވައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ އެފްސީ ކޮލޯންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ކޯޗުކަމުގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަނު ލީގުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި 100 ޕަސެންޓްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިސްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
އެތުލެޓިކޯ އިން އަނެއްކާ ވެސް ބަޔާން ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް، އާ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
އަންޗެލޮޓީ އަށް ރެކޯޑެއް، ބަޔާނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ކްލަބަށް އިރުޝާދުދިން ކޯޗުގެ ޝަރަފް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހޯދިއިރު، ބަޔާން ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 5-0 އިން އެފްސީ ރޮސްޓޯވް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯއަށް ދުވަހަކު ވެސް ކޯޗުކޮށްނުދޭނަން

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ ސަބަބުން، ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ދުވަހަކު ވެސް ކޯޗުކޮށްނުދޭނެ ކަމަށް ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ލެވަންޑޯސްކީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 27) - ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅަކާ އެކު ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ އާ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
ޝްވައިންސްޓައިގާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔާނަން: ބަޔާން

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބަސްޓިއަން ޝްވައިސްޓައިގާ އެ ކްލަބްގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ އޭނާ ގެންނަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ބުނެފި އެވެ.