13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފޭވަރިޓަކީ ސިޓީ: ސާރީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ރޮނާލްޑޯއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސާރީ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ސްޓާލިން 11 މިނިޓް ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - އެންމެ އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ރަހީމް ސްޓާލިން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 5-1 އިން އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ރެއާލް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ، ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިއިރު، ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަތުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މުބާރާތުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
"އިދިކޮޅު ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޖެހިލުންވޭ"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޗޭން އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ހެމްބާގް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ޔުވެންޓަސް އިން އެކުލަވައިލި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ހައިރާންވެ، ރުޅިގަދަވެދައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އެމްރެ ޗޭން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 15
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ އުއްމީދު ފެނަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 17) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުކޮށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކުރި ޔުވެންޓަސް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ކަޓައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އާއި ފޯވާޑް މާރިއޯ މަންޒުކިޗަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެފައިވުމެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު، ބާސާ އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އާއި ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ބާސެލޯނާ އިން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
މިރޭ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: އެލެގްރީ

އެމްސްޓްރެޑަމް (އޭޕްރިލް 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އަދި މިރޭ އެ ޓީމު ކުޅޭނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މެކްސް އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 7
ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވޭ: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (މާޗް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 28
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު، ސިޓީ އަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
"ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ"

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުންނަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މާސެލީނިއޯ ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ޔުނައިޓެޑުން ފަހު ވަގުތު ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި ފަހު ވަގުތު 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލެވުނީތީ ހިތާމަނުކުރަން: ޕޮގްބާ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 7) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އޭރު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެވުނީތީވެ އެކަމާ ހިތާމަނުކުރާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.