03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ޑި ލިޓް ޔުވެންޓަސްގެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓްގެ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި!

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ދިމާވީ ހިތްދަތިގޮތެކެވެ. އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި، އަދި ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލެއްޗޭއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފައިދާ ނަގައި ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އިންޓަ މިލާނަށް ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. ޕާމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 7) – ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކުގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
މިއީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް، ހަނގުރާމައެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކަމަށާއި މިއީ ހަނގުރާމައެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށް ހަމަނުޖެހުމަށް ޖާގަދިނުމުގެ ވިސްނުން މީހުންގެ ސިކުނޑިން ފޮހެލަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިލާން ޑާބީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެޗުގައި ރޭ، ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު، މިލާނުގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރި ހޯދައިފި

މިލާން (މާޗް 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ޖެނޯއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 8) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު 11 ޕޮއިންޓަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިކާޑީ ކެތްމަދުވެފައި

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާތީ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީ ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އިންޓަ ދެ ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 4) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުން 3-1 އިން ކަލިއާރީ ބަލިކޮށް ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން ޖެނޯއާ އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އިންޓަ މިލާން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ފަހު ވަގުތު ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޭޕްރިލް 29) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އިންޓަ މިލާން އަތުން ފަހު ވަގުތު ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
ޔުވެންޓަސްއާ އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 10) – ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ އިން ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 6) – ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސް އަތުން އިންޓަ މޮޅެއް ހޯދައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އެންމެން ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިންޓަ މިލާން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.