23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ސްޓާލިން 11 މިނިޓް ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - އެންމެ އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ރަހީމް ސްޓާލިން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 5-1 އިން އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 1
ގާޑިއޯލާ ޔުވެންޓަސް އަށް ނުދާނެ: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ސިޓީގެ ބޯޑް މެމްބަރު އަލްބާޓޯ ގަލާސީ ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އިން ގާޑިއޯލާ އަށް ފާރަލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 27) - ޔުވެންޓަސް އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 5
ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ، އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 3
އަލްވެސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވަނީ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖޫން 18) – ޔުވެންޓަސްގެ ބްރެޒިލް ފުލްބެކް ޑެނިއަލް އަލްވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ފެންނާނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކަމަށާއި ދެ ކްލަބުން ޓްރާންސްފާ ފީއަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.