25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ބަލޮޓެލީގެ ބްރެޝިއާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ބްރެޝިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) – މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އޭނާގެ ބްރެޝިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.