15 ޖޫން

June 15, 2020
ކަވާނީ އާއި ސިލްވާ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަނީ

ޕެރިސް (ޖޫން 15) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނިމުމާ އެކު ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އާއި ބްރެޒިލް ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 4
މެޑްރިޑް މެޗަށް ކަވާނީ އާއި އެމްބާޕޭ އަރާމުކުރަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 3) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބޮޑު މެޗަށް ތާޒާކުރުމަށްޓަކައި، ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ދެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި އެޑިންސަން ކަވާނީގެ އިތުރުން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތި ކަވާނީ ޕީއެސްޖީގައި ވިދަނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 19) - މިދިޔަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުން ޕީއެސްޖީގެ ޓޮޕް ސްޓްރައިކަރަކަށްވީ އެޑިސަން ކަވާނީ އެވެ. އެ މަގާމަށް ކަވާނީ ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 67 މެޗުން 68 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 8
"ނޭމާ އާއި ކަވާނީއާ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް"

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕީއެސްޖީގެ ކުރިއަށް ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އެޑިސަން ކަވާނީ އާއި ނޭމާގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ޕީއެސްޖީ އަށް މަޓުއިޑީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 19) - މެޗުގެ ފަހު އިތުރު ވަގުުތުގައި ބްލައިސް މަޓުއިޑީ ޖެހި ލަނޑުން ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މެޓްޒް އަތުން 3-2 އިން ޕީއެސްޖީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ނީސް އަތުން ކަވާނީ ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ނީސް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް އެޑިސަން ކަވާނީގެ ލަނޑުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016
"އިބްރަހިމޮވިޗްގެ މަގާމް ފުރުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން"

ޕެރިސް (ޖުލައި 27) - ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް، ސެންޓަ ފޯވާޑަކަށް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ބުނެފި އެވެ.