25 ޖުލައި

July 25, 2020
ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޕެރިސް (ޖުލައި 25) - ސެއިން އެޓިއެންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕީއެސްޖީން 13 ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެ ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ރެނެސް އަތުން ބަދަލުހިފައި ޕީއެސްޖީ އަށް ރެކޯޑެއް

ޝެންޒެން، ޗައިނާ (އޮގަސްޓް 4) - ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޓްރޮފީ ޑީ ޗެމްޕިއަންސް މެޗުން 2-0 އިން ރޭ ރެނެސް ބަލިކޮށް މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު ޕީއެސްޖީ އިން ހިފައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 5
ޕީއެސްޖީން ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި ހޯދައިފި

ޕެރިސް (މެއި 9) - ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލުގައި ތިން ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ލެސް ހާބިއޭސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީ ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި ހޯދައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް މި ފަހަރު ވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 1) - އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އެ ޓީމުން މި މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރި ފަސް ވަނަ ފަހަރެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 1
ނޭމާ ނެތި ޑި މަރިއާ ތަފާތު ދައްކައިފި

ޕެރިސް (މާޗް 1) – އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ފްރެންޗް ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކުރި މެޗުގައި، ނޭމާގެ މަގާމް، އާޖެންޓީނާގެ ވިންގާ އެންހެން ޑި މާރިއާ ފުރައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފި އެވެ.