01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ޕީއެސްޖީ އަށް ގްރީޒްމަން ގެންނަން ބޭނުން: އެމެރީ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 1) - ޕީއެސްޖީގެ އެޓޭކް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނައި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016
"އިބްރަހިމޮވިޗްގެ މަގާމް ފުރުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން"

ޕެރިސް (ޖުލައި 27) - ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް، ސެންޓަ ފޯވާޑަކަށް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 1
ބައްކާ ބޭނުންވަނީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން

މިލާން (ޖުލައި 27) - އޭސީ މިލާނުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކޮލަމްބިއާ ފޯވާޑް ކާލޯސް ބައްކާ ބޭނުންވަނީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016
މަޓުއިޑީ ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރާނެ: އެމެރީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 25) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްލައިސް މަޓުއިޑީ އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނައި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
"ބާސެލޯނާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 20) - ބާސެލޯނާ އިން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު މާކުއީނިއޯސް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016
ބްލޮންކުގެ ބަދަލުގައި ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް އެމެރީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 29) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ ސެވިއްޔާގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016
އުރީދޫ-ޕީއެސްޖީ ކޯޗިން ކްލިނިކުގައި 200 ކުދިން

މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫ އާއި ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ޕެރިސް ސެއިންޓް-ޖަމެއިން (ޕީއެސްޖީ) ގުޅިގެން އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޕީއެސްޖީ އެކަޑަމީ ކޯޗިން ކްލިނިކް އިއްޔެ މާލޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް ސިލްވާގެ ހުވަފެން ސީދާކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރު ބްރެޒިލްގެ ތިއާގޯ ސިލްވާގެ އުއްމީދުތަކަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ބްރެޒިލާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ޕީއެސްޖީއާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުފުލާލުން ހެއްޔެވެ؟ ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ، އޭނާގެ ދެކެމުން އައި އެއް ހުވަފެނަކީ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ...

28 މެއި

May 28, 2016
19 އަހަރުގެ ކޯމަން، މިހާރު ވެސް ޗެމްޕިއަނެއް

ބައެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ސީނިއާ ޓީމުން ގަވައިދުން ޖާގަ ލިބެނީ އުމުރުން 20 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ އުއްމިީދީ މިޑްފީލްޑަރު ކިންގްސްލީ ކޯމަން މިވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.