04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 2
ނަޕޯލީން ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ލޮރެންޒޯ އިންސީނިއޭ ވައްދާލި ގޯލުން ނަޕޯލީ އިން 1-0 އިން ލިވަޕޫލް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ޕީއެސްޖީން 82 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ފްރާންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ އަށް މެޗުން މޮޅުވެ 82 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ ޕީއެސްޖީން ހަަމަކޮށްފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީގުގެ ފުރަތަމަ އަށް މެޗުން މޮޅުވީ 1936 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ލިލް އިންނެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
ޕީއެސްޖީގައި ނެތީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕީއެސްޖީ އަކީ މޮޅެތި ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި ނެތީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބޮޑު މެޗުތަކާއި ތަފާތު ވާހަކަތައް!

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 31) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕްތައް މި ފަހަރު ބެހުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި މެޗުތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ. އެ މެޗުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން ކޯޗުންނާއި ކްލަބްތަކުގެ ވެރިން އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންވަނީ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 1
ޕީއެސްޖީ އަށް އަދަބު ލިބިއްޖެ ނަމަ މެޑްރިޑަށް ފައިދާ؟

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 24) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެޓޭކިން ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނައުމާ މެދު ގޮތެއް ގޮތެއް ނުނިންމާ ތިބީ، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގެ އަށް ޔުއެފާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ލިބޭނެ އަދަބަކަށް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ނުކުޅެ ހުންނަން ޗުއްޓީއެއް ބޭނުމެއް ނޫން: އެމްބާޕޭ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 19) - ފްރާންސާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނުވީ ކުޅުމާ ދުރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ނޭމާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ކޯޗު ޖަވާބުދީފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 13) - ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ އޭނާ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށް ބުނެ ނޭމާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ޖަވާބުދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ އަހަންނަކަށް ނޫން: ނޭމާ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 7) - ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ހަމައެކަނި އޭނާ އަށް ނޫން ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018
ޕީއެސްޖީ ޓީމުގައި ފަހު ބަސް ބުނާނީ އަހަރެން: ޓުޗެލް

ޕެރިސް (ޖުލައި 30) - ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޕީއެސްޖީ ޓީމުގައި ތިބި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކަންކަމުގައި އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނާނީ އޭނާ ކަމަށާއި އެ ޓީމު ގޮވައިގެން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ނޭމާ ބުނެފި

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 20) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 12) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކަމަށް ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 2
އުމުރުން 40 އަހަރުގައި ބުފޮން ޕީއެސްޖީ އަށް!

ޕެރިސް (ޖުލައި 6) – ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މޭ މަހު ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލި އުމުރުން 40 އަހަރުގެ އިޓަލީ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 5
ނޭމާ ވިއްކާލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕީއެސްޖީން ދީފި

ޕެރިސް (މެއި 20) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ވިއްކާލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕީއެސްޖީން ދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 1
ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓުޗެލް ޕީއެސްޖީއާ ހަވާލުވެއްޖެ

ޕެރިސް (މެއި 15) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ ބޮރުޝީއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން ތޯމަސް ޓުޗެލް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
ޕީއެސްޖީގެ ކާމިޔާބު ސީޒަނަށް ހިތްދަތި ނިމުމެއް

ޕެރިސް (މޭ 13) – މި ސީޒަނުގެ ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީން ރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭނިސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ދެ އަހަރަށް ފަހު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 5
ޕީއެސްޖީން ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި ހޯދައިފި

ޕެރިސް (މެއި 9) - ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލުގައި ތިން ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ލެސް ހާބިއޭސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީ ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 10
ވެންގާ އަށް ބޮޑު ދެ ހުށަހެޅުމެއް

ލަންޑަން (މެއި 1) - އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ އަށް ބޮޑު ދެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު މީޑިއާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 3
އެމްބާޕޭ އަށް 200 މިލިއަނުގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޭޕްރީލް 17) - ފްރާންސް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް މިދިޔަ އަހަރު 200 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށް މޮނާކޯގެ ޗީފް ވާޑިމް ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 3
ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 16) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 7-1 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ޕީއެސްޖީ އަށް ޔުއެފާ އިން އަދަބުދޭންޖެހޭ: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 12) - ޕީއެސްޖީ އަންނަނީ މި ސީޒަން ފެށި ފަހުން ތަކުރާރުކޮށް ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާ ޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ހިލާފުވަމުން ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ޔުއެފާ އިން އަދަބުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.