09 މެއި

May 09, 2018 5
ޕީއެސްޖީން ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި ހޯދައިފި

ޕެރިސް (މެއި 9) - ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލުގައި ތިން ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ލެސް ހާބިއޭސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީ ސީޒަނުގެ ތިން ވަނަ ތަށި ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 10
ވެންގާ އަށް ބޮޑު ދެ ހުށަހެޅުމެއް

ލަންޑަން (މެއި 1) - އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ އަށް ބޮޑު ދެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު މީޑިއާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 3
އެމްބާޕޭ އަށް 200 މިލިއަނުގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޭޕްރީލް 17) - ފްރާންސް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް މިދިޔަ އަހަރު 200 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށް މޮނާކޯގެ ޗީފް ވާޑިމް ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 3
ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 16) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 7-1 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ޕީއެސްޖީ އަށް ޔުއެފާ އިން އަދަބުދޭންޖެހޭ: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 12) - ޕީއެސްޖީ އަންނަނީ މި ސީޒަން ފެށި ފަހުން ތަކުރާރުކޮށް ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާ ޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ހިލާފުވަމުން ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ޔުއެފާ އިން އަދަބުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް މި ފަހަރު ވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 1) - އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އެ ޓީމުން މި މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރި ފަސް ވަނަ ފަހަރެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 1
ކޮންޓޭ ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޕީއެސްޖީގެ އަމާޒު ކްލޮޕަށް

ޕެރިސް (މާޗް 23) - ޕީއެސްޖީގެ ހުށަހެޅުމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޕީއެސްޖީން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑީއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ނޭމާއާ ބައްދަލުކުރަން ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ބްރެޒިލަށް

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (މާޗް 16) - އަނިޔާގައި ހުރި ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާއާ ބައްދަލުކުރަން ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އަލް ހެއްލާފީ ބްރެޒިލަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 14
ނޭމާ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނުދެވޭނެ: ޕީއެސްޖީ

މެޑްރިޑް (މާޗް 12) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ފެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެވެން ނެތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އެންޓެރޯ ހެންރީކޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 4
ޕީއެސްޖީން ކޮންޓޭ އަށް ފާރަލަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 11) - ޕީއެސްޖީން މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ވަކިކުރުމަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ގެންދަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
"ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ހުވަފެން ދުލެއް ނުކުރަން"

ޕެރިސް (މާޗް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ހުވަފެން އަދިވެސް ދޫ ނުކުރާ ކަމަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ފުލްބެކް ޑެނީ އަލްވެސް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 17
ޕީއެސްޖީގެ ހުވަފެން ސީދާ ނުވެ މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 7) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ 2-1 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން، މި މުބާރާތުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގައި މި އަހަރު ވެސް ކުލަޖެއްސުނަނުދީ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 12
މެޑްރިޑާއި ޕީއެސްޖީގެ މެޗުން ކުރި ހޯދާނީ ކޮން ބަޔެއް؟

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕީއެސްޖީ ކުޅޭ މެޗަކީ ދެ ޓީމަށް އެއްގޮތަކުން ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ. މި ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދެން...

March 06, 2018 1
"ނޭމާ ނެތި ވެސް ރެއާލް ބަލިކުރެވޭ ފެންވަރު އެބަހުރި"

މެޑްރިޑް (މާޗް 6) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނޭމާ ނުލައި ވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރެވޭ ފެންވަރު ޕީއެސްޖީގެ އެބަހުރި ކަމަށް އެ...

04 މާޗް

March 04, 2018 1
ޖޯޖް ވެޔާގެ ދަރިފުޅު ސީނިއާ ކެރިއަރު ފަށައިފި

ޓްރޮޔެސް (މާޗް 4) – ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ ޓްރޮޔެސް އަތުން 2-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ލައިބީރިއާގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފޯވާޑް ޖޯޖް ވެއާގެ ދަރިފުޅު ޓިމޮތީ ވެއާ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 4
މެޑްރިޑް މެޗަށް ކަވާނީ އާއި އެމްބާޕޭ އަރާމުކުރަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 3) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބޮޑު މެޗަށް ތާޒާކުރުމަށްޓަކައި، ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ދެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި އެޑިންސަން ކަވާނީގެ އިތުރުން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 7
ނޭމާ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ، ވޯލްޑް ކަަޕަށް ފިޓްވާނެ

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ، ބްރެޒިލް (މާޗް 2) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ދެން މި ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް މެޗެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު ޖޫން މަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އޭނާ ފިޓްވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ޑޮކްޓަރު ރޮޑްރީގޯ ލަސްމާ ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 1
ނޭމާ ނެތި ޑި މަރިއާ ތަފާތު ދައްކައިފި

ޕެރިސް (މާޗް 1) – އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ފްރެންޗް ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކުރި މެޗުގައި، ނޭމާގެ މަގާމް، އާޖެންޓީނާގެ ވިންގާ އެންހެން ޑި މާރިއާ ފުރައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 12
ޕީއެސްޖީ މޮޅުވިއިރު ނޭމާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 26) – ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން 3-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވެ ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 4
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އިސް އުފުލައިގެން: ޕީއެސްޖީ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ޕީއެސްޖީން ނުކުންނާނީ އިސް އުފުލައިގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 16
ރެފްރީ މެޑްރިޑަށް އެހީވި: ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 15) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ޕީއެސްޖީ އަތުން 3-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ރެފްރީގެ އެހީތެރިކަން މެޑްރިޑަށް ލިބުނު ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނަސީރު އަލް ޚެލާފީ ތުހުމަތުކުރައްވައިފި އެވެ.