18 މާޗް

March 18, 2017 10
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
މަރަދޫ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

ރޭ ދަންވަރު މަރަދޫ ގެއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، އެ ގޭގެ ބަދިގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައި، ކައިރީގައި ހުރި ދެ ގެއަކަށް ވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 1
ކަނޑުއޮތްގިރި ފެކްޓަރީގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯ އިން ހިންގާ މަސް ފެކްޓަރީގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރޯކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅީގައި އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިމުގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޯވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
ރަސްދޫގެ ތިން ތަނެއްގަ ރޯވެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރަސްދޫގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއި ސުވެނިއާ ފިހާރަ އަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯވެ، އަނދައި އިއްޔެ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 12
ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިން ސަރަހައްދު އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ އުތުރު ފަރާތު ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ރޯވެ ވަރަށް ގިނަ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 5
ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނޫން ކަމަށާއި އެ ތަންތަނުގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިތުރު މީހަކު ސަލާމަތް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: އީރާން

އީރާންގެ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން، ދިރިހުރި އިތުރު މީހަކު ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް، މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 26
ރޯވި ބޯޓުން ގެއްލުނު މީހުން ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓެއްގައި ރޯވެ އޮޔާދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ބޯޓުގައި ތިއްބާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 10 މީހުން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 11
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ނިވި ބަހައްޓައިފި

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
ފެރީގައި ރޯވުމުން ކަނޑަށް ފުރަތަމަ ފުންމާލީ ކެޕްޓަން

ޖަކާޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ފެރީގައި އަލިފާން ރޯވުމާ އެކު ކަނޑަށް ފުރަތަމަ ފުންމާލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ހިމެނުމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 3
ނައިފަރު ރޯ ހައުސްއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ޅ. ނައިފަރު ރޯ ހައުސްއެއްގައި ރޯވެ މިއަދު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

December 31, 2016 2
ގިނައީ އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވެވޭ ގޮތް ނެތް ތަންތަން

ގުދަންތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ފާސްކުރަން އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގަމުން އަންނަ "ހިރާސް ފާސް" އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް 1083 ތަން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 64 ޕަސެންޓު...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 7
މާލޭގެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި ރޯވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި މިއަދު ހަވީރު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 5
ހުޅުމީދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ރޯވުން އާންމު ކަމަކަށް

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ރޯ ވާ މައްސަލަ އާންމު ކަމަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހިނގަނީ ބައެއް މީހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ހުޅުމީދޫ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 4
ކަނޑު އުޅަނދުތައް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ފާސްކުރަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ "ހިރާސް ފާސް" އޮޕަރޭޝަން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކޮށް، ކަނޑު އުޅަނދުތައް ވެސް ބަލައި ފާސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

December 25, 2016 1
ގާފަރު ދޯނި އެނދުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ފަސް ލައްކައަށް

ކ. ގާފަރު ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އޮއްވައި އިއްޔެ ރޯވި އެ ރަށު ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފަސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 7
ގާފަރު ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައި އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

ކ. ގާފަރު ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އޮތް އެ ރަށު ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑު ބައި އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ގުދަންކުރުމާ ގުޅޭ އާ އުސޫލު އަންނަ މަހު އާންމުކުރަނީ

މުދާ ރައްކާކުރުން ނުވަތަ ގުދަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލި އުސޫލު އަންނަ މަހު އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 4
ފަޔާ ބައިކް ބޭނުންކުރުން އިތުރު ކުރަނީ

އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ ސައިކަލު ނުވަތަ ފަޔާ ބައިކް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް، ސިފައިންގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު...

December 14, 2016 5
ޗެކް ކުރި ގިނަ ތަންތަން އަލިފާނުން ރައްކާތެރިއެއްނޫން

ސިފައިން ނިކުމެ މާލޭގެ ހުރިހާ ގުދަންތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ކެފޭތައް މިހާރު ޗެކުކުރަމުން އަންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ތަންތަން ހުރީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތް ވެވޭނެ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016
އަލިފާން ނިއްވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަސީލަތެއް، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސޭވިއާސް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.