28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 5
އަނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދަނީ

މއ. ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވައިލުމުގެ ތެރޭގައި ޒަަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މިރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2016 4
ހާލުގައި ޖެހުނު 23 މީހަކަށް ޑިޒަސްޓާ އިން އެހީވަނީ

ދިލްބަހާރު ގޯޅީގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، އެތަނާ ޖެހިގެން ހުރި ގެތަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްގެން، ހާލުގައި ޖެހުނު 23 މީހަކަށް ޑިޒަސްޓާ މެނޭޖްމެންޓު ސެންޓަރު (ޑީއެމްސީ) އިން...

November 28, 2016 61
އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ: އެމްއެންޑީއެފް

ދިލްބަހާރުމަގުގައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކޮން ބޭނުމަކު ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 7
އިޒްރޭލުގައި ފެތުރުނު ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 27) - އިޒްރޭލުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީން އާބާދު ކުރުވައިފައިވާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ ފެތުރެމުންދިޔަ ބިޔަ...

November 27, 2016 1
އަލިފާން ރޯކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 23 މީހުން ބަންދަށް

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 27) - އިޒްރޭލުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 23 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ލުބާ ސަމްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 10
އިޒްރޭލުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވަން ފަލަސްތީން އެހީވަނީ

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 26) - އިޒްރޭލުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގައި ފަލަސްތީނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 17
ރޯވި އަލިފާނުން އިޒްރޭލް ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 25) - އިޒްރޭލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ހައިފާގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވި އަލިފާން ފެތުރި މީހުންނަށާއި ގެދޮރާއި މުދަލަށް ނުރައްކާވާން ފެށުމުން އެ ސިޓީގެ 80،000 މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 18
އިޒްރޭލުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވަން ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 24) - އިޒްރޭލުގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގްރީސް އާއި ކްރޮއޭޝިއާ، ސައިޕްރަސް އަދި ތުރުކީގެ އެހީއަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 9
އޮޕަރޭޝަން ކުރަނިކޮށް ޖެހި ފޮޑިއަކުން ރޯވެ ފިހިއްޖެ

ޖަޕާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނިކޮށް ބަލި މީހާ ޖެހި ފޮޑިއެއްގެ ސަބަބުން އަލިފާން ރޯވެ އެ މީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016
ނައްޓާލަން އުޅެނިކޮށް ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޝިކާގޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - އެމެރިކަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޝިކާގޯގެ އޯ ހާރޭ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލަން ރަންވޭމަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
ރޯވި މަސްބޯޓުން އެކަކު މަދުވާތީ ހޯދަން ފަށައިފި

ތިލަފުށީ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވި މަސްބޯޓުން މީހަކު މަދުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 20 މަރު

އޮރިއްސާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 20 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
އެމްއެޗް370 ގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެއްލުމުގެ ކުރިން ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަށް ބުނާ ތިއަރީގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ކުޅި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސުނު އިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
މާލި ހެދެނިކޮށް ފިހުނު ޖިހާދުގެ ހާލު ރަނގަޅު

އިއްޔެ ހަވީރު އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މާލި ހެދެނިކޮށް ގައިގައި ރޯވެގެން ފިހުނު އައްޑޫ މީދޫ ހަސަން ޖިހާދުގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 12
މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ ފިހިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫގައި އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މިއަދު ހަވީރު މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ، ފިހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 10
އަލިފާން ނިއްވާނެ ނިޒާމެއް މަގުތަކުގައި ގާއިމުކުރަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަގުތަކުގައި ހައިޑްރަންޓްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ރޯވި ގޭގެ 17 މީހުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރޭ ގަލޮޅު އެސްބަރިގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ، ބޮޑު ބައެއް އަނދާ ހުލިވުމުން އެ ގޭގެ މީހުން ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން ތަނަކަށް، ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ 12 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 10) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ 12 ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
ވިލުފުށި ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައިގައި މިރޭ ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 3
ހެންވޭރު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރުކޮޅުގައި ހުންނަ ގެއެއްގައި މިއަދު ހަވީރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.