16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
ފަރިވާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލަކުން ނޫން: ހުކުމް

މިދިޔަ އަހަރު ފަރިވާ ފިހާރާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
މާފަންނު ގެއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މ. ހިތްވަރު ގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ކޮންޓެއިނާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 5
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ނަރުދުއަށް ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަނީ

ށ. ނަރުދު އަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 3
ވިލިމާލޭގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި

ވިލިމާލޭގެ ގެއެއްގައި މިރޭ ދަންވަރު ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައި، އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 10
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
މަރަދޫ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

ރޭ ދަންވަރު މަރަދޫ ގެއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، އެ ގޭގެ ބަދިގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައި، ކައިރީގައި ހުރި ދެ ގެއަކަށް ވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 1
ކަނޑުއޮތްގިރި ފެކްޓަރީގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯ އިން ހިންގާ މަސް ފެކްޓަރީގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރޯކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅީގައި އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިމުގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޯވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
ރަސްދޫގެ ތިން ތަނެއްގަ ރޯވެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރަސްދޫގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއި ސުވެނިއާ ފިހާރަ އަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯވެ، އަނދައި އިއްޔެ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 12
ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިން ސަރަހައްދު އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ އުތުރު ފަރާތު ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ރޯވެ ވަރަށް ގިނަ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 5
ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނޫން ކަމަށާއި އެ ތަންތަނުގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިތުރު މީހަކު ސަލާމަތް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: އީރާން

އީރާންގެ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން، ދިރިހުރި އިތުރު މީހަކު ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް، މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 26
ރޯވި ބޯޓުން ގެއްލުނު މީހުން ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓެއްގައި ރޯވެ އޮޔާދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ބޯޓުގައި ތިއްބާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 10 މީހުން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 11
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ނިވި ބަހައްޓައިފި

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
ފެރީގައި ރޯވުމުން ކަނޑަށް ފުރަތަމަ ފުންމާލީ ކެޕްޓަން

ޖަކާޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ފެރީގައި އަލިފާން ރޯވުމާ އެކު ކަނޑަށް ފުރަތަމަ ފުންމާލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ހިމެނުމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 3
ނައިފަރު ރޯ ހައުސްއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ޅ. ނައިފަރު ރޯ ހައުސްއެއްގައި ރޯވެ މިއަދު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

December 31, 2016 2
ގިނައީ އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވެވޭ ގޮތް ނެތް ތަންތަން

ގުދަންތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ފާސްކުރަން އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގަމުން އަންނަ "ހިރާސް ފާސް" އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް 1083 ތަން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 64 ޕަސެންޓު...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 7
މާލޭގެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި ރޯވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި މިއަދު ހަވީރު ރޯވެއްޖެ އެވެ.