28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 44
ކޫއްޑޫއަށް ނުކިރުވިގެން 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި

ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ މަސް ކާރުހަނާ އަށް ކިރުވަން ގެންދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 130 ޓަނުގެ މަހުގެ ތެރެއިން ނުކިރުވުނު 50 ޓަނުގެ މަސް އުކާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ފެލިވަރުގެ 200 ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ މަސް ކާރުހާނާ އާއި އެ ތަނުގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް 200 މީހުން ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 17
މިފްކޯއަށް އަލުން ހިންދެމިލެވޭނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ ދާދިފަހުން ބަނގުރޫޓުވި ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވި އެވެ. ދުވާލަކު 50 ޓަނުގެ މަސް ދަޅުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކާރުޚާނާ ހުއްޓި، ކޫއްޑޫ އާއި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ދުވާލަކު އެތައް ސަތޭކަ ޓަނުގެ މަސް ގަނެ ރައްކާކުރަން ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ގުދަންތައް ފަޅުވެ، ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވި އަސްލު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 8
މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ކޫއްޑު އަށް ބާރު ބޮޑު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ، މަސް ކިރުވާ ތަންތަނަށް ބާރު ބޮޑު ވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 39
100 ކިލޯގެ މަހެއް: ބޮޑު ބައި މިޔަރު ކާލައިފި!

ބޮޑެތި ސިންގާ މަސް ބޭނުމަކީ އަބްދުﷲ އާނިފް އަށް ފަހަރެއްގައި އާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ އެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެ ޒުވާނާ ނުކުރާ ތަޖުރިބާއެއް ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އުފަން ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އަށް މުޅިން އާ ކަމެއް ފެނިގެން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ސަތޭކަ ކިލޯގެ ވޮށިމަސް ކަންނެއްޔެއްގެ...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 13
ވައިކަރަދޫން އަދިވެސް މަސް މަރުވަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެގެން ހދ. ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ތެރެއަށް ލެއްގުމުން އެ މަސްތައް ނަގައި ބަނދަރު ސާފުކުރިތާ ދެ ދުވަސް ނުވެ، އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެގެން މައްޗަށް އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 13
މަރުވި މަސްތަކުން ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ!

ހދ. ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި ރޭ އިރާކޮޅުން ފެށިގެން މަރުވި މަސްތަކުން ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 34
ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި މޫސުން، ބޮޑު މަޖަލެއް!

އެއީ މީގެ މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރި އެވެ. ހުޅަނގު މޫސުން ނިމޭ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށުގައި ފުޅަނގި ހޮވަން މީހުން ގޯންޏާއި ތެލި ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ނުކުމެ އުޅޭ ހަނދާންވެ އެވެ. އޭރު ފުޅަނގި ހޮވަން އަތިރިމައްޗަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ މީހަކު މަދުވެގެން ވިއްސަކަށް ފުޅަނގި ނަގަ އެވެ. އޭރު ވެސް އެއީ...

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ރާއްޖޭން ބޭރުކުރާ މަހުން ދޭ ޑިސްކައުންޓު އުވާލަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ކާގޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަމުންދިޔަ ހިކިކަނޑުމަހާއި ފިނިކުރި މަހަށް ދެމުންދިޔަ ޑިސްކައުންޓު އުވާލަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފިހުނު މަސް

350 ގުރާމު ކަނޑުމަސް (*ކަނޑުކުކުޅަށް ކަފާހެން ކަފައިފައި ލޮނުކޮޅެއް ހާކައިފައި)

24 މެއި

May 24, 2016
ބުރުންޏަށް 7000 ރާގޮނޑި، ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ!

ތ.ބުރުނީ ފަޅުތެރެ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާގޮނޑި ވަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މަސްތަކުން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ރަށަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުރުނީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.