27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރަން ފަށަނީ

ކ. ކަނޑިއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން މިފްކޯއިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ފެލިވަރުގެ 200 ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ މަސް ކާރުހާނާ އާއި އެ ތަނުގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް 200 މީހުން ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 36
މިފްކޯ؛ ދެން އޮތީ އެސްޓީއޯ ނޫން ބާ؟

މިފްކޯ، 1993 ގައި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އުފަންވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް އޭރު އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމެވެ. އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި އެފްޕީއައިޑީގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނި ހިންގަމުން އައިސް، ރާއްޖޭގައި އެހާތަނަށް ނުހިންގާ ވަރުގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް ފަޅާ އަރައި، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ފިއްތި ފިއްތުންތަކާ ވެސް...

02 ޖޫން

June 02, 2016 3
މިފްކޯ މި ރޯދަ އަށް ވެސް ތައްޔާރު!

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި މަހުގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. ގަރުދިޔަ އާއި ބަތެވެ. ކުޅިމަހާއި ރޮށްޓެވެ. ރިހާކުރާއި ރޮށި ނޫނީ ބަތެވެ. އެކި ވައްތަރުތަކުގެ މަސްހުނިން ފެށިގެން މަސްބަތެވެ. ދިވެހިންގެ ލޭނާރުގެ ގޮތުގައި ބަލާ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާއާ އެއްވަރަށް ސުފުރާމަތި ފަޅުފިލުވާލަ ދިނުމުގައި މަހަށް ވުރެ މުހިންމު އެއްޗެއް ނެތެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 3
ފިނިކުރި މަސް ގަންނަ އަގު މިފްކޯއިން ބޮޑުކޮށްފި

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މަސް ނުލިބިި ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ، ފިނިކުރި މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރަން މިފްކޯއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.