22 މެއި

May 22, 2016 1
ފެން ބޮޑުވި ލަންކާ އަށް ބޭރުގެ އެހީ ލިބެން ފަށައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ސްރީލަންކާ އަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް 71 އަށް އަރާފައިވާ އިރު، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެހީ ލިބެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި 7،000 މީހުންނަށް އަސަަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިޒާސްޓާ ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ. އަދި 97 އާއިލާއެއްގެ 422 މީހުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ވިއްސާރައިގައި ލަންކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ދެ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން...