30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 4
5 ރަށެއްގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހަދަން 6.4 މިލިއަން

ފަސް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހަދަން ގާތްގަނޑަކަށް 6.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކުންފުނިތަކަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލުމުން ރީނދޫ ކާޑު

އެމެރިކާގެ ހައި ސްކޫލްތަކެއްގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި، ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލާ ޓީޝާޓްތަކެއް ދެއްކި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމަށް ފަހު މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ޗެލްސީގެ އެމްބެސެޑަރުކަން އަރުޖުން އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ޗެލްސީ އިންޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އެ ގައުމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު އަރުޖުން ކަޕޫރް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
9 އަހަރުގެ އުލާ، ޑައިވް ކުރުމާއި ފުޓްބޯޅައަށް ހާއްސަ

ބިރެއް ނެތި ހަމައެކަނި މޫދަށް އެރިލަނީއެއް ނޫނެވެ. ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ސްކޫބާ ޑައިވިންގައި ވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ހާއްސަ ކަމަކީ އަދި އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރު ކަމެވެ. އާއިލާގެ އެންމެންނަކީ ވެސް މޫދަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް އޮންނަ ބަޔަކަށް ވުމުން، އާމިނަތު އުލާގެ ވެސް ވަނީ މޫދަށް ފަރިތަވީ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
ކައިވެނީގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދަރިން: ވިކްޓޯރިއާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްއިސް ގާލްސް" ގެ މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
ޔަޝިންގެ ނަމުގައި ކީޕަރުންނަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުން މުޅިން އަލަށް މޮޅު ގޯލްކީޕަރު ހޮވަން ނިންމައި، އެ އެވޯޑް ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ކަމަށްވާ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ލެވް ޔަޝިން އަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 2
ގައުމީ ޓީމަކާ މި ވަގުތު ހަވާލެއްނުވާނަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - އޭނާ ދެން ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ކްލަބަކާ ހަވާލުވުމަށް ކަމަށާއި މި ވަގުތު ގައުމީ ޓީމެއްގެ ކޯޗުކަމަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 162
ބަލިވީމާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހުނީ ކޮމެންޓޭޓަރުތަ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވުމުން އެކަމުގެ މާޔޫސްކަމާއި ރުޅިގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އާއްމުން ބާލާނީ ޓީވީ ކޮމެންޓޭޓަރަށެވެ. ނަފުރަތު އަމާޒުވަނީ މިދިޔަ 15 އަހަރަކަށް އަހަރު އެންމެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި ކޮމެންޓްރީދިން ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޒްމީނަށެވެ. ޓީމު ބަލި ވަނީ ކޮމެންޓޭޓަރުގެ އަނގައިގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ ފާޑުކިޔުމުގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 6
ޓީވީ ރައިޓްސް އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިވަޕޫލަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޓީވީ ރައިޓްސް ޑީލްތަކުގެ ތެރެެއިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބުނު ކްލަބަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 4
ޕްރިމިއާ ލީގުން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ބަންދުވާ ދުވަސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 2 އަށް ލަސްކުރަން ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 5
ކޯޗިން އަށް އެނބުރި އަންނަން ވެންގާ ބޭނުންވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ އަލުން ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ޖޯންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "1911" ނިކިލް އަށް

އިންޑިއާގައި 1911 ގައި ބޭއްވި ތާރީހީ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކަށް ބިނާކޮށް ޖޯން އަބްހަރަމް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "1911" ގެ ޑައިރެކްޝަނާ ނިކިލް އަދުވާނީ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 2
ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 16
ރިޒްވާނަށް ފިޓް ޖެހުނީ ކަމަށް ރައްޓެހިން ބުނޭ: މަންމަ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމަށް، ކައިރީގައި ތިބި ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 17
ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކުލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 82
ދިއްދޫގައި މެޗެއް ހޫނުވެ، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި

ހއ. ދިއްދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލް މެޗު ހޫނުވެ، ދަނޑުގެ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 2
މިހާރު އެވޯޑްސް: ފުޓްބޯޅަ ނޮމިނޭޝަންސް އިއުލާންކޮށްފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 6
ރާއްޖެ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ޔުއެފާގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ލެޓްވިއާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 1
ޔުއެފާގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު އައްޑު އަށް އަތުވެއްޖެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ފަށާ ޔުއެފާ އެސިސްޓް "އަންޑަ 15 އިންޓަނެޝަނަލް ޓޯނަމަންޓް" ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް އައްޑު އަށް އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 3
ޔުއެފާ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޖަޑާ

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުންނާނީ ކުރިން ވެސް އެ މަގާމުގައި ފުރަމުން އައި ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ހަލީމް (ޖަޑާ) އެވެ.