11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
ފުޓްބޯޅަ އާއި ވޮލީގެ ޝެޑިއުލް: ކުޅުންތެރިންނަށް ވޭނެއް

ފުޓްބޯޅަ އާއި ވޮލީބޯޅައިގެ ސީޒަނުގެ ފަހުކޮޅު ކުރިއަށްދާ މުބާރާތްތަކުގައި ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހޭތީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 6
ލީގު އުސޫލުން ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ލީގު އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 5
މަރަޑޯނާގެ 26 އަހަރުވީ ރެކޯޑާ ހަމްސިކް ހަމަކުރަނީ

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ނަޕޯލީ އަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށް އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކުރުމަކީ ލިބޭނެ ޝަރަފެއް ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކެޕްޓަން ސްލޮވާކިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މަރެކް ހަމްސިކް ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
ފަހު މެޗުން ހަނި ގޮތަކަށް އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

ބޫޓާނުގައި ކުރިއަށްދާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އިއްޔެ އިންޑިއާ އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 24
ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގެ ޓީމުތަކަށް އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއެއް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖާޒީގެ އިތުރުން ފައިސާގެ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ވެސް ދޭން ހަމަޖައްސައިފި...

September 21, 2017 4
ޒުވާން ދެ ޓީމު ވެސް ބަލިވެއްޖެ

ސަރަހައްދީ ދެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އިއްޔެ ދަށް ނަތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 4
އެމެރިކަން ފުޓްބޯޅައިން ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ވެދާނެ

އެމެރިކަން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން 200 ވަރަކަށް މީހުންގެ ސިކުނޑީގެ ދިރާސާ އަކަށް ފަހު ސައިންސްވެރިން ބުނި ގޮތުގައި މީގެ ތެރެއިން 90 ޕަސެންޓް ކުޅުންތެރިންގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ކްރޮނިކް ޓްރައުމެޓިކް އެންސެފެލޮޕަތީ (ސީޓީއީ) ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފަ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 2
ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާން ކުޑަހެންވޭރުން ނިންމައިފި

ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ބަޖެޓް ނެތުމުން މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 1
އާޖެންޓީނާ ހައްގު މަގާމަށް ގެންގޮސްދޭނަން: ސަމްޕައޮލީ

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ޖޫން 10) - އާޖެންޓީނާ މިހާރު އޮތް ހިސާބުން، އެ ޓީމު ހައްގު މަގާމަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 1
ޕްރެކްޓިހުގައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި ޓިއޯޓޭ މަރުވެއްޖެ

ބެއިޖިން، ޗައިނާ (ޖޫން 5) - ޗައިނާގެ ދެ ވަަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބެއިޖިން އެންޓަޕްރައިސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޗެއިކް އިސްމާއިލް ޓިއޯޓޭ ޕްރެކްޓިހުގައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 4
ޝާހުގެ ހަނދާނުން ނުފިލި "ބޮޑާހޭކުން"

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝާހު އިސްމާއިލްގެ ހަނދާނުގައި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އޭނާ ކުޑައިރުއްސުރެ އަދި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެންމެ ބޮޑު ލޯތްބެވެ. އޭގެ ފަހުން ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ އަށް ނުކުމެ، ކުޅުމުން ރިޓަޔަކުރި އިރު، ދިރިއުޅުމަށް...

16 މެއި

May 16, 2017 3
ބަޔާން ނޫނީ ބާސާގައި ނަމަ މަގާމް ގެއްލުނީސް: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (މެއި 16) - ބާސެލޯނާ ނޫނީ ބަޔާން މިއުނިކްގައި ހުރެ، މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު ހޯދި ނަތީޖާތަށް ނެރުނު ނަމަ މަގާމުން ވަކިކުރީސް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 7
ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޑުބަރޭ އަށް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 8
ކްލަބްތަކަށް ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފަސޭހައެއް

ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރާއި އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭތީ ކްލަބްތަކުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އަދި މީގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ރޫނީގެ އޭޖެންޓް ޗައިނާގައި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ ޗައިނާ ލީގަށް ބަދަލުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިވަގުތު ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
މެސީގެ ލަނޑުތަކުން ބާސެލޯނާ އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އަލުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގައި ޓީސީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ ހަފްތާގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 11
ކޮންމެ ރަށެއްގައި މުބާރާތެއް، ކުޅުންތެރިން އުފެދޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް ޑިސެމްބަރު ބަންދުގައި، ވާދަވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަ އެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީއާ އެކު ޒުވާނުން މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާއިރު އަނެއްބައި ރަށްރަށުގައި މިފަދަ މުބާރާތްތައް ބާއްވައިދެނީ އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރު ނުވަތަ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ....

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 1
ތިމްޕޫގެ ރޭވުން ވެލެންސިއާ އިން ފެއިލްކޮށްލައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ސިޓީ އެފްސީން މަސައްކަތްކުރީ ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ އެޓޭކް ހުއްޓުވަން ކަމަށާއި، އެފަދަ ރޭވުމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ 3-0 އިން މޮޅުވުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ދެނީ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 2) - ފީފާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 2
ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް އެހީވާން ނިއު، އީގަލްސް މެޗެއް

ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް އެހީވާން، ނިއު ރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

January 31, 2017
ހަނގުރާމައަށް ލިބުނު ފިނިކަމާ އެކު ހަލަބަށް ފުޓްބޯޅަ

ހަލަބް، ސީރިއާ (ޖެނުއަރީ 31) – ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެ، ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައިވާ ސީރިއާގެ ހަލަބުގައި ހަ އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް...