09 މެއި

May 09, 2017 5
ޓާފް ދަނޑުގެ އަލި މަޑުވެ، ޓީމުތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް!

ޓާފް ދަނޑުގެ ލައިޓިން ސިސްޓަމަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ކްލަބްތަކަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ޓީމުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 6
އެފްއޭއެމުން ރިޒޯޓް ފުޓްސަލް ބޮޑު މުބާރާތެއް ފަށަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މުޅިން އަލަށް ބާއްވާ ރިޒޯޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 7
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ފަށައި ކްލަބްތަކަށް ހަމަނޭވާއެއް

ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ފިޔަވައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ހުރިހާ ކްލަބަކުން ކުންފުނިތަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުން ވެސް މިއަދު ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 11
ފުޓްސަލް އާއި ފުޓްބޯޅަ ވަކިކޮށްލަނީ

ފުޓްބޯޅަ އާއި ފުޓްސަލް ވަކިކޮށްލުމަށް ފަހު ކުޅުންތެރިން މީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ކުޅިވަރެއް ކުރިމަގުގައި އިހުތިޔާރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 3
ބޮޑު ޒިންމާ ނަގާނީ އުފަލާ އެކު: ވަންލީ

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ އެކު ބޮލުގައި އެޅިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަމިއްލަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ރާއްޖޭގައި އެ ޒިންމާތައް ނަގައި ހިދުމަތްކޮށްދޭނީ އުފަލާ އެކު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އާ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ތުރުކީގެ ޖޭން ވަންލީ ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 2
އެކަޑަމީ ޕްލޭނެއް ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު

ފުޓްބޯޅައިގެ ފެންވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބަކީ އެކަޑަމީ ލެވެލުން ފެށިގެން ގައުމުތަކުން ހެދި ޕްލޭންތަކާ އެކު އެވެ. ކޮންމެ ގައުމަކުން އެ ޕްލޭން ހަދަނީ އެ ގައުމެއްގެ ސަގާފަތާއި އެހެން މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ. އެކި ގައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވޭނީ މާހައުލާ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 3
އަތޮޅު މުބާރާތާއި މާލޭ ލީގުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ މާލޭ ލީގާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 8
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޖޭޖޭ ވަރުގަދަކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ވުމަށް އަމާޒުކޮށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް އިން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 3
އެފްއޭއެމްގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ވަންލީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތުރުކީގެ ޖޭން ވަންލީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 6
އާ ދެ ކީޕަރުން ގައުމީ ސްކޮޑަށް އިތުރުކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަށް ދެ ގޯލްކީޕަރުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 16
ބަދަލުތަކާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ފޯރިގަދަވެއްޖެ: ބައްސާމް

މުބާރާތްތަކުގެ ފޯމެޓަށާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ފޯރިގަދަވެފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 10
ކްލަބްތަކަށް ހަރަދުކުރާނެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަންދޭން ސަރުކާރާއި އެފްއޭއެމް ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސި ކުންފުނިތަކުން ގުޅޭނެ ކްލަބްތައް މިއަދު ގުރުއަތުން ނަގައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 12
ފުޓްބޯޅަ މާކެޓްކުރަން ބޮޑު ބަޖެޓެއް، ވަރުގަދަ ޓީމެއް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ މާކެޓްކުރުމަށްޓަކައި އެފްއޭއެމުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި ވަރުގަދަ މާކެޓިން ޑިޕާޓްމަންޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 6
ކްލަބްތަކާ ކުންފުނިތައް މި ހަފުތާގައި ގުޅުވާލަނީ

ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުރުނެގުމަށް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެއަށް ފަހު އަންނަ ހަފުތާގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 6
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަންލީ؟

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތުރުކީގެ ބަހްތިޔާރް ޖޭން ވަންލީ ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިހާރަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 6
ދިވެހި ކްލަބްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ބޭނުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީ އޭއެފްސީ ކަޕެވެ. ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަނުންނަށް ލިބޭ އެ ފުރުސަތުގައި ދެ ފަހަރަކު ނޫނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ބޭރުން ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބުމަކީ ކުރިއަށް ދާން އޮތް މަގެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 2
ޔޫތު މުބާރާތް އެފްއޭއެމުން ތާވަލުކޮށްފި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އަހަރު ވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 4
އެފްއޭއެމާއި ޕޮލިސް އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތަށް!

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 4
މެޗުތަކެއް ކުޅެން ގައުމީ ޓީމަށް ދައުވަތު ލިބިއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ތިން ގައުމަކުން ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.