14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 10
ގަތަރުން ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދެނީ

ގަތަރުގެ އުރީދޫ ގްރޫޕުން ހުޅުމާލޭގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 15
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ބައްސާމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 10
ލާއޮސްއާ އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ޖެހި ލަނޑުން 1-1 އިން ލާއޯސްއާ އެއްވަރުކޮށް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 2
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް އާ ރައީސަކާއި އާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އިންތިހާބުކުރުމަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 5
"ޓީމު ނެގުމުގައި އޮތީ ފުޓްބޯޅައިގެ ސަބަބުތަކެއް"

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގައި އޮތީ ފުޓްބޯޅައިގެ ސަބަބުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ނޫން އެއްވެސް ކަމަކާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 13
އަޑުބަރޭ ސްކޮޑުން ބާކީ ކުރުމުން އެމްޑީޕީގެ ފާޑު ކިޔުން

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ލާއޯސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ބާކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 20
އިންޑިއާ ބޮޑު ލީޑެއްގައި، ރާއްޖެ ކޮބާ؟

އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޮތް އޭއެފްސީގެ ކޮންގްރެސްގައި އަހަރެމެންނަށް ފެނުނީ ދެ މަންޒަރެކެވެ؛ އިންޑިއާ އިން ފުޓްބޯޅައިގެ ބާރަކަށް ވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވެރިން ތައުރީފުކޮށް އަދި އިތުރު އެހީތައް ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވި އެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޖެހުނީ އިންތިހާބީ ނުވަތަ އެފްއޭއެމްގެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
ޓޮމް އާއި ބައްސާމް ކޮންގްރެސްއަށް، ވޯޓް ލާނީ ޖަވާޒް

އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި މިއަދު ފަށާ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި އެފްއޭއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ދެއްވާނީ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 18
ސިޔާސީ ނުފޫޒާ ވާދަކޮށް ފުޓްބޯޅަ މޮޅުވާން ޖެހޭ!

ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީވި ނަމަވެސް، ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ބަދަލު ނުވަނީސް ފުޓްބޯޅަ ކުރިނާރާނެ އެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއީ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ހާލަތު ބަދަލުކުރުމާ ހަވާލުވެ އޮތް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހާލަތު އެއަށް ވުރެ ދަށްވުމެވެ....

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 20
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ފީފާ އިން އަންގައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމްގެ)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަސް މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދީ އެކްސްކޯގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި އަލުން އެކްސްކޯ އިންތިހާބު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 27
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ދިއްދޫ ލަތީ ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެކްސްކޯ އުވި މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި...

September 22, 2016 18
އެފްއޭއެމަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް!

އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އުވުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަން އިންތިހާބަކާ ހަމަޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 34
އެފްއޭއެމްގެ ޑިފެންސެއް ވެސް ނެތް، ފޯވަޑެއް ވެސް ނެތް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށް ފަހު އޮތް ކޮންގްރެސްގައި އާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިތާ އެންމެ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހި، ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އިއްޔެ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
ބައްސާމް ވަކިކުރުން: "ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ!"

ފީފާގެ ސަސްޕެންޝަނަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވީ ވެސް އަދި މިހާރު އެފްއޭއެމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކަމަށާއި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑަށް މާޔޫސްވި އެއް ސަބަބު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ...

September 19, 2016 39
"އިސްތިއުފާ ދިނީ ކެތްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން"

އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދިނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންކަން ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސް، ކެތްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮސް އަދި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ...

September 19, 2016 36
އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ ފަސް މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި!

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑްވިސް (އެފްއޭއެމް) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަސް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމާ އެކު، އަލުން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 17
އެފްއޭއެމްގެ ޖީއެސްގެ މަގާމުން ބައްސާމް ވަކިކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސ. ފޭދޫ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 2
ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް ނުވަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި ފަހަރު ނުވަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 4
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ 9000 ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެ އެ ޓީމު އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 5-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 11
ދިވެހިރާއްޖެ 5 - 0 ބަންގްލަދޭޝް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

September 01, 2016 5
"ދަނޑުގައި އޮތީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މާހައުލެއް"

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އޮތީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިރޭ ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭ މެޗަށް ދެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ދަނޑު ފުރާލާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
ތަށި ހޯދި ޓީމުގެ މައްޗަށް މިހާރުގެ ޓީމު ކުރި ހޯދައިފި

އެއީ ހަމަ އެ ޓީމެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެ ކޯޗެވެ. އެ ޖާޒީ ބަޔެވެ. ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އަތުން މިރޭ 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ކުޅެލައި، ފުޓްބޯޅައިގެ ރަން، އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހިން އަލުން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 11
"މިއީ ރީތި ގައުމެއް، ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގު އެބައޮތް"

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ އެކު ކުރިއަށްދިއުން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.