20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 27
އާޒިމްގެ ނުރުހުން ބައްސާމަށް

އެފްއޭއެމްގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ މެދު އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 20, 2019 1
ވިލިމާލޭގައި ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

އޭއެފްސީގެ ރައީސްގެ ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ވިލިމާލޭގައި އަޅާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 49
އެފްއޭއެމުން ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި!

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާރު ވާދަކުރާ އެންމެ ޒަމާންވީ ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ދޭށާއި ކްލަބް ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން އެފްއޭއެމުން ދިން މުއްދަތުގައި އެކަންކަންކޮށްފައިނުވާތީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 30
ބައްސާމުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައިފި!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ޕީޓާ ސެގާޓް ވަކިކުރުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ބައެއް އާއްމުންނާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލަމުން އެބަދެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 9
ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އުވާލައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެފްއޭއެމުން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 11
ބާސެލޯނާ އެކެޑަމީގައި މަސައްކަތްކުރި ޖުޑާން އެފްއޭއެމަށް

ބާސެލޯނާގެ އެކެޑަމީ ލަ މާސިއާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ޖުޑާން އަލީ، އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގެންނަން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ރާއްޖެ އަށް ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ތައާރަފްކޮށްފި

އެފްއޭއެމް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަދި ސްޕެޝިއަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 3
މާޒިޔާ އެކެޑަމީގެ ކާމިޔާބީތަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ އެކެޑަމީން ވާދަކުރި މުބާރާތްތަކުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ރޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެފްއޭއެމްގެ ދައުވަތަކަށް ޔާޔާ ޓޫރޭ ރާއްޖެ އަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޔާޔާ ޓޫރޭ ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 2
12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގު ތަށި މާޒިޔާ އަށް

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ދިރާގު 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް

އޭއެފްސީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްލަބް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން...

November 17, 2019 3
ސައުތުއޭޝިއަން ގޭމްސް ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި އޮންނާނެތަ؟

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަންނަ މަހު ނޭޕާލުގައި ބާއްވާނެކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 4
ރައީސަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 4
ސެލްޓާ އިން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އެހީވެދޭނެ: ބައްސާމް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ސެލްޓަ ވިގޯއާ ރާއްޖެ ގުޅާލުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވެސް އެތައް ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ސެލްޓަ އިން އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 1
"ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތް"

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ތިބި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި ޓީމު ހޯދާ ނަތީޖާގައި މުޅި ޓީމުގެ ދައުރު އޮންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 4
ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާރު ވާދަކުރާ އެންމެ ޒަމާންވީ އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއި އަދި މެޗުތަކަށް ހާޒިރުނުވާތީ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ވަކިކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެފްއޭއެމުން ދީފި...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 12
ނިޒާމްބެ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބަކާ ހަވާލުވަނީ

ގައުމީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 6
ގޭމްސްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ އަމާޒަކީ ދެ ރަން މެޑަލް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނޭޕާލުގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމުގެ އަމާޒަކަށްވާނީ ރަން މެޑަލް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް...

October 23, 2019 3
ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ޕްލޭން ޖެނުއަރީ މަހު އިއުލާންކުރަނީ

ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ގެންދަން ދުރު ރާސްތާގެ ބޮޑު ޕްލޭނެއް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީގެ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 12
ކޮމިޓީގެ ދައުރާ މެދު އަލީ ވަހީދުގެ ބޮޑު އިތުބާރެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ކައިރި މުސްތަގުބަލާއި ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނަކާ އެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 4
އޭއެފްސީން ރާއްޖެ އާއި ފަަލަަސްތީނުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ގްރާސްރޫޓް ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާއި ފަލަސްތީނުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޭއެފްސީން ބްރޯންޒް މެމްބާޝިޕް ދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެ ޑިވިޝަނެއްގައި ވާދަކުރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރާއި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނާއި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

October 14, 2019 18
ޒުވާން ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް 20000 ރުފިޔާ

ނޭޕާލުގައި ދާދި ފަހުން ބޭއްވި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ލޯ މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކުޅިވަރު ގައުމީ މަޖިލީހުން ދާދި ފަހުން...

October 14, 2019 6
ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އަލީ ވަހީދު

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންތައްތަކުގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 10
އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފީފާ ފޯވާޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތާއި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.