19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 51
ޒައިތޫނި ފަތްކޯޅިއާއެކު މިނިސްޓަރު، ބައްސާމްގެ އަރިހަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން، ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އެކަމަކު އާއްމުން ކަންބޮޑުވުންވާ އެތައް ކަމެއް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިނިސްޓަރުގެ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 108
ގައުމީ ޓީމު ޖޯކަކަށް ހަދައިފި، އެފްއޭއެމް އަތް ޖަހަން

ފުޓްބޯޅައިން ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރަން އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ޕްރޮގްރާމަށް ތަރުހީބު ދޭން ޖެހެ އެވެ. އެއީ ފަށަން ޖެހި އެކަމަކު ނުފެށި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އެކަމުގެ ގިޔަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި 2023...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 4
16 އަހަރުން ދަށުގެ ކޯޗުކަން ނިޒާމްބެ އަށް، އަމާޒު އައިއޯއައިޖީ އަށް!

ރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ވަރުގަދަ ޒުވާން ޓީމެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަށް އެފްއޭއެމުން ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން ރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 7
ސާފްގެ ބަދަލުގައި ޖޫނިއާ ޓީމު ގަތަރު މުބާރާތަށް

މި އަހަރުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބަދަލުގައި ގަތަރުގައި ބާއްވާ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތެއްގައި ޖޫނިއާ ޓީމު ވާދަކުރުވަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 13
ފިޔަވަޅު އެޅި ކުޅުންތެރިންނަށް އަލުން ފުރުސަތުދީފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ދައުރުވި، އުމުރުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅި ކުޅުންތެރިންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު ޓީމުން އަލުން ފުރުސަތު ދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 7
ސައުދީ ބަލިކޮށް ބޫޓާން ފައިނަލަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ޔުއެފާގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ބޫޓާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 3
ބޫޓާން ބަލިކޮށް ލެޓްވިއާ ފައިނަލަށް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބޫޓާން އަތުން 5-3 އިން މޮޅުވެ ލެޓްވިއާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 22
ވީޑިއޯ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ، އުމުރުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ލެޓްވިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި ސައުދީ ބަލިކޮށްފި

ޔުއެފާއާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ލެޓްވިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 1
ޔުއެފާގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު އައްޑު އަށް އަތުވެއްޖެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ފަށާ ޔުއެފާ އެސިސްޓް "އަންޑަ 15 އިންޓަނެޝަނަލް ޓޯނަމަންޓް" ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް އައްޑު އަށް އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 1
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސައުދީ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
އޭއެފްސީގެ ބޮޑު ތަޖުރިބާއާ އެކު އަމީޒް އެފްއޭއެމަށް

އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރެފްރީންގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަމީޒް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރެފްރީސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ސްޕޮންސާޝިޕް ބީއެމްއެލުން އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ދޭ ސްޕޮންސާޝިޕް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 13
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފެންޓަސީ ލީގު ފަށަނީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެންޓަސީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 30
ބައްސާމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ސުޒޭނަށް

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކޯޗުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދޭއިރު ބޭނުންކުރާ ބެކްޑްރޮޕުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ފާހަގަކުރުމުން، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް، ސުޒޭނަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ޔުއެފާ މުބާރާތާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެފްއޭއެމާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން އިސްކުރާނެ ކަމަށް އެ ދެ ތަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 7
ޔުއެފާ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ބާއްވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 18
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލާލައިގެން، މި އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށް ޓިކެޓް ހޯދޭނެ ފުރުސަތެއް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.