18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 6
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 8
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ، ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 47
ވާނުވާ ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

ޕީޕީއެމްއާ ވާދަކުރާ މީހުންނަށް ދައްކާނެ މަންޒަރެއް ނެތް ކަމަށާއި "ވާނުވާ ނޭނގޭ" ބައެއްގެ އަތް މައްޗަށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް...

October 29, 2017 63
ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އެމަނިކުފާނު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 16
ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފީއައްޔަށް

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ފ. ފީއަލީ ޓީމު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 53
މިއީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ ސަރުކާރެއް:އާޒިމާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 38
އައްޑޫ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީން: ސައީދު

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްގީ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްވާތީ، އައްޑޫ ޑިމާންޑް ކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަހަލަ ވެރިއަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 15
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިރޭ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 50
ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 16
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ފަސްކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 17
ފަސްޓްލޭޑީގެ ޓީމުން ކުރަނީ ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމެއް:އަމީތު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް އަރާވަޑައިގެން ދައްކަވަނީ ޣައިރު ގާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 6
ބަތުގައި ހުރި ޕިނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އުފަންދުވަހަށް މުލީއާގެ އަށް ގެންދިޔަ ބަތަށް ޕިންތަކެއް އެޅި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކަން ފުލުހުން ދެކޮޅު ހަދައިފި...

September 19, 2017 21
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓްލޭޑީއާ އެކު ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 17
ފްލެޓް ލިސްޓު ކެމްޕޭން އޮފީހަށް ނުފޮނުވަން: މިނިސްޓަރު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ލިސްޓު، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 42
ފަސްޓްލޭޑީގެ އުފަންދުވަހަށް ގެންދިޔަ ބަތުގައި ޕިންތަކެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އުފަންދުވަހަށް މުލީއާގެ އަށް ގެންދިޔަ ބަތަށް ޕިންތަކެއް އެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަަލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 10
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާވަޑައިގަތުން ފަސްކުރެއްވި ނަމަވެސް އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިރޭ ހައްޖަށް ފުރާވަޑަައިގެންފި އެވެ.

August 25, 2017 7
ރައީސް ހައްޖަށް ވަޑައިގަތުން ހޯމަ އަށް ފަސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާވަޑައިގަތުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެ އަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 40
ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީސް އެފްއޭއެމް އިމާރާތަށް

ރައީސް އަބްުދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

July 30, 2017 55
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި "އުދުހުން"

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިހާބުކުރަން ހިންގާ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕެރަމޯޓާ ނުވަތަ ވައިކުޑައެއްގެ އެހީގައި އުދުހުމުގެ ހަރަކާތެއް...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 13
މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން 27 ގައި

މި އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 24
މެމްބަރު ސިނާން ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އަރިހުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އަބްދުﷲ ސިނާން ވެސް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 93
މެޑަމްގެ ފަރާތްޕުޅުން އީދު ހަދިޔާއަކަށް 500 ރުފިޔާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ފިތުރު އީދުގެ ހަދިޔާއަކަށް 500ރ. ބައްސަވަން ފަށްޓަވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 39
ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ދަރުބާރުގޭގައި

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 26
ކޮލަމް 27: މިއޮތީ ވަރުގަދަ ކައުންސިލެއް!

އިއްޔެ ހެނދުނު އިރުއެރުމާ އެކު މީޑިއާތައް ކައްކުވާލައި، ލޭ ހޫނުކޮށްލީ މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ނުސީދާކޮށް ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއް ދެމުންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ކުރި ޝަކުވާތަކެއް ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމަކަށް ބަލާތީ އެއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މައްސަލަ ބޮނޑިވަރެއް ހަތަރު...