23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 24
ސީއެސްއާރުގެ ފައިސާގައި ޓޫރިޒަމްގެ އިހުމާލު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސީއެސްއާރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ފައިސާގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 72
ޔާމީނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނިން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް، ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑެރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ހެކި ބަސް ދެއްވަމުން ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 35
ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކިންނަށް އަދީބާއި ޒަމީރު ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 24
ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ޚިޔާނާތު ފައިސާ ލޯންޑަކުރިކަމަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ލޯންޑަކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންގި ތަހުގީގަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 41
ޒަމީރު މާދަމާ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަހު މާދަމާ ވެސް ހާޒިރުވާން އަންގައި ދޫކޮށްލައިފި...

December 12, 2018 53
ޒަމީރު މިއަދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 116
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް: ރެޑްވޭވް ސަލީމް

މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 55
އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވައިދެއްވަން ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަމުން އަންނަ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މިރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 19
ކުޅުދުއްފުށި: ޗާޓާ ފްލައިޓްތަކަށް ތައްޔާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެސް ޗާޓާ ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 19, 2018 33
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ރާއްޖޭން އުތުރުގެ މައި ރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން ހެދި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ދެންމެ ޖައްސައިފި އެވެ.

September 19, 2018 33
ފުވައްމުލަކުގައި 500 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި، 500 ކޮޓަރި ހިމެނޭ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަން ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 39
މާފަރަށް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓާއެކު ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް

ބައި ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު، މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް8 މަރުކާގެ ބޯޓު، ރަންވޭއަށް ޖެއްސުމާއެކު ބޯޓު ތެރެއިން އިވެން ފެށީ އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑެވެ. ހަމަ އެ ވަގުތު ބޯޓުގެ ސްޕީކަރު...

August 14, 2018 19
މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 32
ގާނޫނު ތަންދޭ ފުޅާމިނުގައި ކެމްޕެއިން ކުރާނަން: ޒަމީރު

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތައް ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕީޕީއެމުން ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު...

August 09, 2018 139
ރައީސް ޔާމީންގެ ފޯމު އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ....

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 14
ސިޔާމާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 8
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސް އިން ސީދާ ފްލައިޓްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 67
"ސިއްރުފެންފުށީގައި ބުދު ބަހައްޓަން ހުއްދައެއް ނުދެން"

ސިއްރު ފެންފުށީގެ "ކަނޑު އަޑީގެ މިއުޒިއަމް" ގައި އަޅުކަން ކުރާ ޒާތުގެ ބުދު ބަހައްޓަން ހުއްދަ ނުދޭ ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ރިސޯޓުން ކުރިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 12
ހަންޏާމީދޫ ދެ ކައުންސިލަރަކު ޕީޕީއެމަށް

އދ. ހަންޏާމީދޫ ދެ ކައުންސިލަރަކު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 66
ވަޒީރުންނާއެކު ޑރ. ޝަހީމް މާލޭގެ ގެތަކަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއެކު މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ވަޑައިިގަންނަވަން މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ގަމުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން، ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 24
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިންހިއްކަން ހަވާލުކޮށްފި

ގދ، ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިންހިއްކަން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (38 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސާ ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 3
"5.8 އަންޑަސީ": ހައިރާންވަނީ ހަމަ ހިތްގަައިމުކަމުން

ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑު އަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް، "5.8 އަންޑަސީ" އަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައި ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި މުރަކަތަކާއި ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތައް، އެ ރެސްޓޯރެންޓް ތެރޭގައި ތިބޭ އިރު އެ ފެންނަނީ އެހާމެ ގާތުންނެވެ. އެތަނަށް ވަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި އެހެން...

30 މެއި

May 30, 2018 12
ފައިނު އެއާޕޯޓް އަޅަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީ ހޮޓަލަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2018 54
މި ބަލަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ: އުއްޗު

އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެއްވޭތޯ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 30, 2018 12
އެއާޕޯޓު ހަދަން ހަވާލުކުރަނީ ފައިސާ ހަމަޖެހުނީމަ:ޒަމީރު

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ރަށްރަށް ހަވާލު ކުރަނީ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހުނީމަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ...

29 މެއި

May 29, 2018 26
މަޑިވަރުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ޅ. މަޑިވަރުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް އަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.