21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
އިޓަލީގެ ރަށަކުން 14 ފުޅި ވެލި ނެގުމުން ޖަލުގެ ބިރު

އިޓަލީގެ ސާޑީނިއާގެ ގޮނޑުދޮށުން ސުވެނިއާއަކަށް ވެލި ނެގި ފްރާންސްގެ ދެމަފިރިއަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 1
ފްރާންސްގެ ތީމް ޕާކެއް ސާފުކުރަން ކާޅުތަކެއް ނެރެނީ

ކާޅަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ ބުއްދުވެރި އެއްޗެކެވެ. ފުޅިއެއްގެ އަޑީގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ފެންފޮދެއް ތުންގަނޑާ ހަމައަށް ގެންނަން އޭގެ ތެރެއަށް ހިލަކޮޅު އަޅައިގެން ކާޅު ފެންފޮދު ބޯލަން ކުރި ބުއްދިވެރި މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ ވެސް މަޝްހޫރެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ފްރާންސްގައި ޕްލާސްޓިކް ތަށި މަނާކުރަނީ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ކާން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި އުލާއި ވަޅި، ސަމުސާ އަދި ފެންބޯތަށި ފަދަ ތަކެތި ފްރާންސްގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.