16 މާޗް

March 16, 2018 12
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި

ޕެރިސް (މާޗް 16) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތު ސަލްމާން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ފްރާންސްގެ ފަނޑިޔާރަކު ނެރެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ޕެރިހުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ ފަނޑިޔާރަށް ޖަވާބު ދޭން ދެކޮޅު

ބްރެސަލްސް (ފެބްރުއަރީ 6) - ޕެރިހުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަލާހު އަބްދުއްސަލާމް ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 2
ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ހިންގަނީ ދޮގުގެ ކެމްޕޭނެއް: ވަކީލް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ދެ އަންހެނަކު ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ދޮގުގެ ކެމްޕޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018
ފްރާންސްގައި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެހި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 2) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގައި ސިފައިންގެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެހި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 1
ވަގުން ދިޔައީ ވަގަށް ނެގި ގަހަނާ އެޅި ގޯނި ބާއްވާފައި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 12) - ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ޕެރިހުގެ ރިޒް ހޮޓަލުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން 5.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ގަހަނާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު ފިލަން ދަނިކޮށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތި އެޅި ގޯނި ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018
ޕެރިހުގެ ރިޒް ހޮޓަލުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވައްކަން ކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 11) - ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ޕެރިހުގެ ރިޒް ހޮޓަލުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
ޔަމަންގެ ހިސޯރު އުވައިލުމަށް ފްރާންސުން ގޮވާލައިފި

ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީ އާއި އެ ގައުމާ ގުޅިފައިވާ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުން ކޮށްފައިވާ ހިސޯރު އުވައިލުމަށް ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 2
ޑެލި ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް!

ޕޭސްޓްރީ އަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ރާއްޖެ އަށް މުޅިން އަލަށް ގެންނަ ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ ޑެލި ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 3
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަށް ގުދުސް ހަދައިގެންނުވާނެ: ފްރާންސް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 5) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 1
ސައުދީގެ ބަންދުގައި ހުރި ހަރީރީ ފްރާންސަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން "ބަންދުކޮށްފައި" ބެހެއްޓި ކަމަށްވާ ބުނާ ލުބުނާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސައުދުލް ހަރީރީ ފްރާންސަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017
ސައުދީގައި ހުންނެވި ހަރީރީ ފްރާންސަށް ގެންދަނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި މިހާރު ހުންނެވި ލުބުނާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސައުދު އަލް ހަރީރީ ފްރާންސަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދިން ދައުވަތު އޭނާ ގަބޫލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 12
ޕެރިހުގެ މަގުމަތީގައި ހުުކުރު ކުރާތީ ސިޔާސީ މީހުން ރަތަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 11) - ޕެރިހުގެ މަގުތަކުގައި މުސްލިމުން ހުކުރު ނަމާދު ކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގެ 100 ވަރަކަށް ސިޔާސީ މީހުން އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 3
އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ފްރާންސްގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ ފްރާންސްގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި އެވެ.

November 02, 2017
ޗައިނާ-ފްރާންސް ގުޅިގެން މޫސުމީ ސެޓެލައިޓެއް

ޗައިނާ އާއި ފްރާންސް ގުޅިގެން ޖައްވަށް މޫސުމީ ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ މޫސުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކުރުމެވެ. ކަނޑުގައި އޮއިވަރު ހުންނަ ގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 3
ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ތޯރިގް ރަމަޟާން އަށް ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 31) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ފްރާންސްގެ ދެ އަންހެނަކު ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 11
މަގުމަތީގައި އަންހެނުންނަށް ފޮށޭ މީހުންނަށް ވަގުތުން ޖޫރިމަނާ

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 17) - މަގުމަތީގައި އަންހެނުންނަށް ފޮށޭ ފިރިހެނުން ވަގުތުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އާ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ އަންހެނުންނާ ބެހޭ ވަޒީރު މާލީން ޝިއައްޕާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 1
ދަތުރުމަތީ އެއާ ފްރާންސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީން ފޭލްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖަލްސް (އޮކްޓޯބަރު 1) - އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ މަތިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއާ ފްރާންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ އެއް އިންޖީނު ފޭލްވުމުން ބޯޓުގެ މިސްރާބު ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުކޮށް ކެނެޑާގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
ފްރާންސްގެ މިއުޒިކް ޝޯއަކަށް ހޮނުއެޅުމުން 15 މީހުން ޒަޚަމް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ފްރާންސްގެ އިރު އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި މިއުޒިކް ޝޯއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން 15 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ފްރާންސްގެ އާ ރައީސްގެ މޭކަޕަށް 30000 ޑޮލަރު

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 31) - ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އެމެނުއަލް މޭކޮންގެ މޭކަޕަށް ތިން މަސް ދުވަސްތެރޭ 26،000 ޔޫރޯ (30،000 ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޖައްލާއަކުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 1
ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި ޖޮލީ އާއި ޕިޓަށް ދައުވާކޮށްފި

ވަރީގެ މައްސަލަ ކޯޓްގައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ބްރެޑް ޕިޓް ފްރާންސްގެ ޕްރޮވެންސުން 2010 ގައި ގަތް ގޭގެ ލައިޓިން ހަދައިދިން އޮޑިލް ސައުންޑަންޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެ ދެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ކުންފުނިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 5
ކޮރެއާގެ މިސައިލެއް ފްރާންސްގެ ބޯޓަކާ 62 މޭލު ކައިރިއަށް

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 4) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓްކުރި އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލަކާ 100 ކިލޯ މީޓަރު (62 މޭލު) ކައިރިން 330 ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު އެއާ ފްރާންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.