6 hours ago

1

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރުން ރޮހިންޖާ ގްރޫޕެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

އަގާޓާލާ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 23) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރާ ކައިރިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 31 މީހުން އިންޑިއާގެ އިރުއުތުރުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓްރިޕޫރާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

4 hours ago
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ގާނދީ ސިޔާސީ މައިދާނަށް
1 day ago
ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާގައި އަފްޣާން ސިފައިންގެ 126 މަރު
1 day ago
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތައްޔާރު