5 hours ago

3

ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްވަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ފާސްކުރި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަންނަ...

4 hours ago
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ކާމިޔާބެއް
3 hours ago
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ދެ ޕާޓީން މާރާމާރީ ހިންގައިފި
1 day ago
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ސީއެންއެން އިން ދައުވާކޮށްފި