14 hours ago

19

މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން ލަންކާގައި އިމަޖެންސީ ހިންގަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 290 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް 24 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

2 hours ago
ހަމަލާގައި ޑެންމާކުގެ ބިލިއަނަރުގެ ތިން ކުދިން މަރުވި
8 hours ago
ހަމަލާދިންކަމަށް ބެލެވެނީ ތައުހީދު ޖަމާއަތުން: ސަރުކާރު
10 hours ago
ފައްޅިއަށް ދިން ހަމަލާއިން އާއިލާއެއް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ