9 hours ago

6

"ކަލަންކް" އަކީ ކަރަންގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ކަލަންކް" އަކީ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕަށް ވެއްޖެ އެވެ.

9 hours ago
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޝޫޓިން އޮގަސްޓަށް ތާވަލުކޮށްފި
9 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
9 hours ago
ޝަނާޔާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ކަރަން