7 hours ago

2

އަނެއްކާވެސް ވަރުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ފެށިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން މި އަހަރު ކައިވެނިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޑެއް ނުވެ އެވެ. މި ދޭތެރެ އިން އެ ވާހަކަތަކަށް...

7 hours ago
ސިދާތު އަބަދުވެސް ނާކާމިޔާބީ ދެކެ ބިރުގަނޭ
7 hours ago
"ސްޕައިޑަ-މޭން: ފާ ފްރޮމް ހޯމް" އަލުން ރިލީޒްކުރަނީ
7 hours ago
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން