6 hours ago

1

އިސްތަންބޫލްގެ އިންތިޚާބު އުރުދުޣާން އަށް ނާކާމިޔާބު

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 24) - އިސްތަންބޫލްގެ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވުމުން ވެސް ރައީސް ރަޖަބް އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ.

5 hours ago
ނިދިން ހޭލެވުނު އިރު ފްލައިޓް ތެރޭ، ކަނު އަނދިރީގައި
4 hours ago
ސިރިސޭނާ ދޫކޮށްލެއްވި ސިޔާސީ ބާރުތައް އަލުން ހޯއްދަވަނީ
2 hours ago
އެމެރިކާގެ ސައިބާ ހަމަލާ ކާމިޔާބެއް ނުވޭ: އީރާން