17 hours ago

3

ސޫދާންގެ ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ރައީސް ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޚަރްތޫމް (އެޕްރީލް 18) - ސޫދާނަށް ގެނައި ބަޣާވާތެއްގައި ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ރައީސް އުމަރު ބަޝީރު އެ ގައުމުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 hours ago
ހައްޔަރުކުރަން ދިއުމުން އަމިއްލަ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައިފި
15 hours ago
ނޯތު ކޮރެއާ އިން އާ ހަތިޔާރެއް ޓެސްޓްކޮށްފި
16 hours ago
ޔޫކްރޭނުގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ބަހުސަށް އެއްބަސްވެއްޖެ