1 day ago

3

އެމެރިކާގެ ދެ ޕާޓީ، ޖުޑިޝަރީގެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަންހެން އަދި ހައިބަތު ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ރުތު ބޭޑާ ގިންސްބާގު އަވަހާރަވުމުން، އެ ގޮނޑި ފުރުމުގެ ވާދަވެރިކަން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ...

10 hours ago
ކޮވިޑް މައްސަލާގައި ޗައިނާ ރައީސަށް ފާޑުކީ މީހާ ޖަލަށް
15 hours ago
ވައިގެތެރޭ ކޮވިޑް ފެތުރޭކަމަށް ލިޔުނީ އޮޅިގެން: ސީޑީސީ
1 day ago
އަނބިމީހާގެ ބަނޑު "ކަފާލުމުން" ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ